Vypadávání vlasů a jejich opětovný růst

Editor: | 5 února 2020

Vypadávání vlasů a jejich opětovný růst působením nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie hodnotila studie, které se zúčastnilo 93 dobrovolníků. Výsledky byly publikovány v časopise Advances in Therapy.

Tato dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie u zdravých mužských a ženských dobrovolníků testovala biologický vliv na vypadávání vlasů a jejich opětovný růst vlivem pulzního elektromagnetického pole v kombinaci s esenciálními oleji podávanými podle pravidelného léčebného režimu po dobu 26 týdnů.

O proti placebo skupině vykázala léčená skupina pokles vypadávání vlasů u 83% dobrovolníků a zároveň došlo u 53% pacientů k nárůstu vlasů o více než 20%. Tato kombinovaná terapie nevykazovala žádné vedlejší účinky ani nežádoucí reakce.

Histologická vyšetření korelovala se závěry klinické studie. Paralelní imunohistochemická vyšetření ukázaly zvýšení indexu proliferace. Bylo zjištěno, že když se zvýší exprese Ki67 (ukazatel buněčné proliferace), tak jsou mitózy sotva viditelné v histologickém vyšetření. Za důvod tohoto jevu je považováno elektrofyziologické působení na vlasovou folikulu, tedy působení pulzní magnetoterapie v kombinaci s esenciálními oleji, a to prostřednictvím masáže hlavy třikrát týdně s E2F7 olejem následované 30-minutovou pulzní magnetoterapií.

Výsledky této studie tedy demonstrují schopnost pulzní magnetoterapie zastavit vypadávání vlasů a zároveň potvrzují pozitivní biologický vliv pulzních magnetických polí na jejich opětovný růst.

Zdroj: Bureau, J., Ginouves, P., Guilbaud, J., & Roux, M. (2003). Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia. Advances In Therapy20(4), 220-229 10p.

Esenciální oleje a nízkointenzitní elektromagnetické pulzy při léčbě androgen-dependentní alopecie / Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14669818

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Alopecie (vypadávání vlasů)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x