Zefektivnění léčby plantární fasciitidy a ověření účinků pulzní elektromagnetické terapie

Editor: | 5 února 2020

Zefektivnění léčby plantární fasciitidy a ověření účinků pulzní elektromagnetické terapie bylo hlavním cílem dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studie (2012).

Plantární fasciitida je častou příčinou bolestí pat a vzniku patní ostruhy, přičemž klasická konzervativní léčba může trvat i v řádu několika let. Byla proto navržena tato studie, do které bylo zařazeno celkem 70 jedinců s diagnózou plantární fasciitidy. Účastníci byli náhodně zařazeni buď do aktivní skupiny se zařízením s funkčním pulzním polem, nebo do placebo skupiny, a jejich úkolem bylo podstupovat terapii přes noc a ráno a večer zaznamenávat bolesti pomocí vizuální analogové stupnice (VAS). Důležitými výstupy pro tuto studii pak byly právě ranní bolesti tolik typické pro plantární fasciitidu.

Aktivní skupina používající funkční pulzní magnetickou terapii vykazovala progresivní pokles ranní bolesti. Už po 7 dnech bylo u jedinců této skupiny zaznamenáno zmírnění bolesti v průměru o 40%. Oproti tomu v kontrolní skupině byl pokles pouze o 7%. Podobné snížení bolestivosti bylo pak zaznamenáno i u jedinců v aktivní skupině, kteří během terapie používali léky na tlumení bolesti.

Tato studie tedy potvrdila výrazné analgetické účinky nočních aplikací pulzní magnetické terapie při léčbě bolestí způsobené plantární fasciitidou. Terapie pulzními magnetickými poli tak představuje efektivní alternativní neinvazivní léčbu patní ostruhy.

Zdroj: Brook, J., Dauphinee, D. M., Korpinen, J., & Rawe, I. M. (2012). Pulsed Radiofrequency Electromagnetic Field Therapy: A Potential Novel Treatment of Plantar Fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 51(3), 312-316.

Terapie pulzním radiofrekvenčním elektromagnetickým polem jako potenciální nová léčba plantární fasciitidy / Pulsed Radiofrequency Electromagnetic Field Therapy A Potential Novel Treatment of Plantar Fasciitis

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22297104

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Patní ostruha

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x