Zlepšení sexuálních funkcí

Editor: | 5 února 2020

Zlepšení sexuálních funkcí s využitím pulzní magnetoterapie byla testována ruským lékařským týmem I. I. Gorpinchenka (1995) u 105 mužů, kteří se potýkali se sexuálními poruchami.

Tato dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zkoumala vliv slabých pulzních magnetických polí u mužů, kteří trpěli různými sexuálními poruchami, včetně snížené erekce a předčasné ejakulace. Byly použity tři různé magnetické stimulátory – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1.

Všichni pacienti nosili jedno ze tří zařízení po dobu 3 týdnů. Výsledky ukázaly úplné obnovení sexuální funkce u 38 % pacientů ve skupině s Biopotenzorem, 31 % ve skupině s přístrojem Eros a 36 % ve skupině s přístrojem Bioskan-1. V placebo skupině naopak došlo k úplnému obnovení sexuálních funkcí pouze u 15 % ve skupině.

Zároveň výrazné zlepšení sexuálních funkcí bylo pozorováno u 42 % pacientů ve skupině s Biopotenzorem, 39 % ve skupině s přístrojem Eros a 47 % ve skupině s přístrojem Bioskan-1. Na druhou stranu pouze u 18 % pacientů v placebo skupině bylo zaznamenáno srovnatelné zlepšení.

Z výsledků studie lze tedy snadno odvodit, že pulzní magnetoterapie nabízí o třetinu vyšší šanci na obnovení sexuálních funkcí a zároveň zlepšení téměř každému druhému pacientovi trpícím sexuální poruchou.

Zdroj: Gorpinchenko, I. I. (1995). Použití magnetických zařízení při léčbě sexuálních poruch u mužů, Lik Sprava (3-4), s. 95–97.

Použití magnetických zařízení při léčbě sexuálních poruch u mužů / Использование магнитных устройств в лечении сексуальных расстройств у мужчин

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8819933

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Sexuální dysfunkce u mužů (poruchy erekce)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x