Změny hladiny glykovaného hemoglobinu po podávání magnetizované vody

Editor: | 5 února 2020

Změna hladiny cukru v krvi po 16-ti týdenním podávání magnetizované vody na zvířecím modelu byla porovnávána vědeckým týmem H. Leeho (2009). Pokoušeli se potvrdit či vyvrátit spekulace o terapeutických účincích fyzikálně upravované základní látky potřebné pro život – vody.

Voda mění své fyzikální vlastnosti, pokud je vystavena pulznímu elektromagnetickému poli. Pro takto upravenou vodu je používán termín „magnetizovaná voda“ .

Magnetická voda se využívá již od 30. let minulého století. Není však zatím zcela rozšířená, jelikož její účinnost stále není zcela vysvětlena. Někteří odborníci již hlásili terapeutický efekt na lidské tělo, především na trávící, nervovou a močovou soustavu.

Tato studie po dobu 16 týdnů zkoumala účinky magnetizované vody na základě srovnání s kontrolní skupinou. Od 10. týdne se objevili výrazné rozdíly v koncentraci cukru v krvi.

Po dokončení experimentu se z odebrané krve analyzoval glykovaný hemoglobin (HbA1c). Hodnota HbA1c odráží hodnoty glykémie za časovém období 4-6 týdnů.

U skupiny, které byla podávána magnetizovaná voda, byla glukóza navázána pouze k 9.7% hemoglobinu, kdežto u kontrolní skupiny byl tento cukr navázán až k 12.4% hemoglobinu.

Magnetizovaná voda v této studii tedy vykázala anti-hyperglykemický efekt.

Výsledky tak ukazují na zajímavý terapeutický účinek magnetické vody při regulaci krevní homeostázy glukózy.

Zdroj: Lee, H. et al. (2009) Four months of magnetized water supplementation improves glycemic control in CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) mice. Annals Of Nutrition And Metabolism. 55405.

Čtyři měsíce suplementace magnetizovanou vodou zlepšuje kontrolu glykemie u myší typu CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) / Four months of magnetized water supplementation improves glycemic control in CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) mice
 
http://www.karger.com/Article/Pdf/248297

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Magnetizace vody

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x