Zmírnění bolesti hlavy a migrény

Editor: | 5 února 2020

Zmírnění bolesti hlavy a migrény prostřednictvím analgetických účinků nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o frekvenci 16 Hz a intenzitě 5 µT testoval na 82 pacientech německý tým Mnichovské univerzity (Pelka et al., 2001).

Ve své dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii vycházel především z předpokladu, že pulzní magnetoterapie by mohla zlepšit cirkulaci krve a ulevit tak od bolesti hlavy, i když se za ní skrývá hned několik možných příčin.

Pacienti byli tedy rozděleni do dvou skupin. Po dobu 4 týdnů aktivní skupina podstupovala nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii, zatímco kontrolní skupina nosila na hlavě pouze náhražku přístroje. Terapeutické účinky byly hodnoceny během a po dvou týdnech léčby a po jejím skončení.

Výsledky této studie zaznamenaly u 76% pacientů v aktivní skupině jasnou úlevu od komplikací, naproti tomu v kontrolní skupině došlo spíše ke zhoršení, i když jeden pacient pocítil částečnou úlevu.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie zmírnila intenzitu, zkrátila dobu trvání a omezila opakování bolesti hlavy a také zlepšila celkovou soustředěnost.

Pacienti se navíc díky zvýšenému přísunu kyslíku vlivem působení pulzního magnetického pole cítili být v mnohem lepší kondici.

Zdroj: Pelka, R. et al. (2001) Impulse magnetic-field therapy for migraine and other headaches: A double-blind, placebo-controlled study. Advances In Therapy, 18(3), 101-109.

Pulzní magnetoterapie na migrénu a jiné bolesti hlavy: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie / Impulse magnetic-field therapy for migraine and other headaches: A double-blind, placebo-controlled study 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11571822 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Migréna

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x