Zvýšení imunitní ochrany lidského organizmu

Editor: | 5 února 2020

Zvýšení imunitní ochrany lidského organizmu testovala studie (Reale et al., 2006) zabývající se stimulací bílých krvinek pulzním elektromagnetickým polem o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT.

Výsledky studie odhalily skutečnost, že pulzní magnetoterapie zvyšuje hladinu MCP-1 (monocyte chemoatractant protein 1). Tento protein přitahuje monocyty (druh bílých krvinek), do arteriální stěny. Protein MCP-1 je také jeden z klíčových chemokinů, který reguluje migraci a pronikání monocytů a makrofágů do tkání.

Jinými slovy monocyt po vzniku v kostní dřeni a asi 8 hodinách v krvi vstoupí do tkáně právě pomocí MCP-1. V tkáni se pak tento monocyt dále přeměňuje na makrofág a vzniká tak buňka přirozené imunity.

Tento proces migrace a pronikání monocytů z krevního oběhu přes buňky cévního endotelu je nezbytný k rutinnímu imunologickému dohledu nad tkáněmi a také k odpovědi na zánět.

Z výsledků této studie vyplývá, že pulzní magnetické pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT zvyšuje imunitní ochranu a podporuje obnovu tkání.

Zdroj: Reale, M. et al. (2006) Modulation of MCP-1 and iNOS by 50-Hz sinusoidal electromagnetic field. Nitric Oxide.

Modulace MCP-1 a iNOS pomocí 50-ti  Hz elektromagnetickým polem / Modulation of MCP-1 and iNOS by 50-Hz sinusoidal electromagnetic field

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16455275

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Regenerace

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x