Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Přímé stimulování a ovlivňování funkcí mozku

Přímé stimulování a ovlivňování funkcí mozku bylo zkoumáno v dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii z roku 2013. V této klinické studii se pracovalo s frekvencemi do 100 Hz a výkonem od 0,4  do 1,4 mT.

Zdraví dobrovolníci podstoupili aplikace pulzní magnetoterapie, přičemž kontrolní skupina prošla terapii s napodobeninou přístroje – slepými aplikacemi. Po skončení terapie byl u každého jedince testován jeho práh bolesti postupným zahříváním tyčky, kterou držel ve své nedominantní ruce.

Studie touto metodou potvrdila hypotézu, že práh bolesti se výrazně zvýší po stimulaci pulzním magnetickým polem a pomáhá tak při snášení přechodných bolestivých stavů. Kontrola bolesti může tedy být vedle užití analgetických léků dosažena také komfortní léčebnou metodou pulzní magnetoterapie.

Zdroj: Kortekaas, R. et al. (2013) A Novel Magnetic Stimulator Increases Experimental Pain Tolerance in Healthy Volunteers – A Double-Blind Sham-Controlled Crossover Study. PLoS ONE. 8 (4), 1–7

Nový magnetický stimulátor zvyšuje experimentální toleranci bolesti u zdravých dobrovolníků / Novel Magnetic Stimulator Increases Experimental Pain Tolerance in Healthy Volunteers

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23620795

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.