Zlomeniny - popis a léčba

Silně Vás bolí místo zranění a bolest narůstá při každém pokusu o pohyb? Objevuje se otok nebo krevní podlitina?  Může jít o zlomeniny různého charakteru. Je nutné co nejdříve navštívit lékaře. Pokud to hned nelze, je důležité zlomenou část znehybnět do doby jeho návštěvy.

Upozornění:
Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Správnou diagnózu může vždy stanovit pouze lékař. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

Chcete řešit bolesti, otoky a záněty?
Využijte testovací aplikaci patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.
Rezervujte si bezplatnou aplikaci již dnes.
Vyzkoušet
Zlomeniny - popis diagnózy a léčba
Obrázek : Zlomeniny

Popis zlomeniny a příčiny vzniku

Zlomeniny (latinsky fraktura) znamenají situaci, kdy nastalo porušení celistvosti kosti.

Nejčastější příčinou je úraz či dopravní nehoda, pád a podobně.

Zlomeniny mohou být též únavové (stresové)které vznikají na podkladě opakovaných mikrotraumat při přetěžování, dále patologické, ty jsou důsledkem oslabení kosti například osteoporózou.

Jak poznat zlomeninu?

Nejsilnějším příznakem je bolest, dále otok nebo vytvoření modřiny v místě zranění. Někdy může dojít k deformitě končetiny či ke krvácení u místa zlomení. Není možný provést normální pohyb.

Dle poškození kožního krytu je lze dělit na otevřené (provázené vnějším krvácením) a zavřené (bez porušení kůže).

Rizikem může být poškození nervů a možné následné ochrnutí. Porušením cév může v důsledku krvácení dojít k rozvoji šoku. Komplikací je i vniknutí infekce při otevřené zlomenině.

Při nedokonalém hojení je pak riziko vzniku pakloubu (pseudoartrózy), kdy úlomky kostí nesrostou, ale jsou trvale pohyblivé.

Léčba zlomenin – zbavte se potíží

První pomocí je zastavit krvácení, v případě, kdy dojde k poranění cévy a krytí rány. Dále postižené místo znehybnit a následuje transport k lékaři.

Léčebný postup spočívá v napravení zlomeniny a fixaci. Fixace může být sádrová, ortézou nebo pomocí chirurgických operačních postupů.

Následuje nutná doba klidu k hojení a po ní následuje rehabilitace až do obnovení plné funkce při plném zatížení. 

 • Tříštivá zlomenina – zlomenina, kdy kost se roztříští na více kusů, jde o hůře léčitelnou zlomeninu.
 • Impresivní zlomenina – zlomenina, která vzniká násilím na malý okrsek kosti, který se vtlačuje dovnitř (například zlomenina na kostech lebky).

V rámci rehabilitační péče některých projevů zlomenin, která významně urychluje proces hojení, má nezastupitelné místo nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která ve prospěch pacienta využívá protibolestivý, vasodilatační, metabolický, protiotokový a hojivý efekt s podporou protizánětlivých účinků.

Výhodou je možnost individuálních domácích aplikací, které umožňují pacientovi pokračovat doma v intenzivní rehabilitační léčbě i mimo zdravotnické zařízení.

Aplikace lze zahájit následně po chirurgickém ošetření a fixaci. Lze aplikovat přes sádru nebo jinou fixací a výrazně tak urychlit dobu potřebnou pro hojení zlomeniny a předcházet vzniku pseudoartrózy.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran.

Pulzní magnetoterapie není určena přímo k léčbě zlomenin. Takovou léčbu může doporučit pouze lékař. Aplikovat pulzní magnetoterapii můžete na projevy zlomeniny kloubů, jako jsou bolesti, otoky a záněty.

Důležité informace

Přečtěte si pečlivě návod dodaný výrobcem a poraďte se s odborným lékařem na váš zdravotní stav před použitím jakéhokoliv zdravotnického prostředku.

Biomag® Lumina 3D-e je aktivní terapeutické zařízení – zdravotnický prostředek určený k použití samostatně, nebo v kombinaci s ostatními zdravotnickými postupy a prostředky jako doplňková terapie v rámci celkového terapeutického záměru.

Účelem aplikací nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag® je využití jejich biologických efektů na tkáně tak, aby napomáhaly při tlumení některých projevů (symptomů) onemocnění. Jde především o bolest, otoky, spazmy, změny mikrocirkulace a dále o podporu hojení a tlumení dalších symptomů, které jsou těmito efekty ovlivnitelné.

K fyziologickým změnám ve tkáních dochází po aplikacích pulzní magnetoterapie Biomag® v důsledku tlumení bolesti a zejména navozené vazodilatace kapilár a
prekapilár a z toho plynoucích následujících léčebných efektů:

protibolestivého – analgetického, zmírnění pocitu bolesti
hojivého – s podporou regenerace, protizánětlivých a protirevmatických účinků
protiotokového – protiedémového
myorelaxačního – uvolňujícího spazmy (křeče)
vazodilatačního – zejména zlepšení mikrocirkulace
metabolicko-detoxikačního – urychluje odbourávání škodlivin a metabolitů látkové výměny

Určeno pro použití na neporušenou pokožku přes ochrannou vrstvu, např. jednorázovou nebo jinou hygienickou podložku.

Při používání zařízení Biomag® Lumina 3D-e je třeba se řídit zejména Zásadami bezpečné obsluhy společně s Kontraindikacemi / indikacemi a provozovat jej v souladu se stanovenými podmínkami prostředí. Základní bezpečnostní informace jsou zobrazovány také na displeji přístroje.

Přístroje a aplikátory pulzní magnetoterapie Biomag není dovoleno používat u níže uvedených kontraindikací. Při nerespektování kontraindikací může dojít k poškození zdraví pacienta i obsluhy!

Pokud si nejste jisti, jestli dobře rozumíte všem níže uvedeným kontraindikacím a zásadám bezpečné obsluhy, použijte tyto kontakty. Předejde tak možným potížím.

 • Těhotenství
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Krvácivé stavy
 • Menstruační krvácení
 • Novotvary
 • Těžké septické stavy
 • Horečnaté stavy
 • Aktivní TBC
 • Mykotická onemocnění v místě aplikace
 • Záchvatová nervová onemocnění
 • Hyperfunkce štítné žlázy
 • Hyperfunkce nadledvin
 • Myasthenia gravis
 • Onemocnění hypotalamu a hypofýzy
 • Psychózy
 • Neznámé bolesti
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborně určeným léčebným postupem

Pokud vlastníte aplikátor s polarizovaným světlem AL16-LUM mezi další kontraindikace patří:

 • Přímé svícení do očí (platí při aplikaci polarizovaného světla)
 • U metabolických poruch, kde dochází k fotosenzibilizaci kůže a při užívání fotostimulačních přípravků (platí při aplikaci polarizovaného světla)

Vedlejší účinky:
Zvláštní pozornost je při aplikaci třeba věnovat pacientům s hypotenzí (nebo sklony k ní) a hypertenzí.
Individuální účinky a užití magnetoterapie je třeba posuzovat podle konkrétního stavu a reakce jednotlivých pacientů.

Při neočekávaných reakcích přerušte aplikace! Pokračovat v aplikaci se doporučuje po kontrole ošetřujícím lékařem na základě jím určeného postupu.

Tento seznam kontraindikací je orientační. Vždy se řiďte kontraindikacemi, které naleznete v aktuálním znění originálního návodu. Tento návod Vám byl dodán výrobcem společně s Vašim přístrojem.

Zákazník CS

Bezplatná aplikace 3D pulzní magnetoterapie Biomag. – Kontaktní formulář.

Popište Váš dotaz do formuláře níže.
Vaše dotazy řešíme každý pracovní den.
Nejbližší volný odborný specialista se Vám ozve na Váš telefon.
Proberete společně případné další podrobnosti.
Domluvíte si termín bezplatné aplikace.
PSČ ve formátu bez mezery (např. 50601 )