Český výrobce 3D magnetoterapie, více než 30 let.
Vyzkoušet terapii

Zlomeniny - příznaky, popis a efektivní léčba

Revize

Obrázek: Zlomeminy
Zlomeniny

Asi každý z nás má zkušenost se zlomeninou. Typická je ostrá bolest po zranění, která narůstá. Dále otok, mravenčení, deformace nebo dokonce krvácení. Zlomenina neboli fraktura je bolestivá záležitost. Přináší mnoho omezení a léčba se počítá na týdny.

Jak postupovat, když ke zlomenině dojde a co udělat pro její správnou léčbu a zhojení? Jaké jsou možnosti potlačení symptomů jako je bolest, otok či zánět, které toto onemocnění doprovází? Přečtěte si více zde.

Příznaky zlomeniny

6 nejběžnějších příznaků aneb jak poznat zlomeninu:

 • Bolest
 • Otok
 • Modřina
 • Nemožnost pohybu
 • Deformace a neobvyklá poloha končetiny
 • Krvácení (při otevřené zlomenině) [1][2]

Pacient se zlomeninou může pociťovat také nevolnost a závratě.[3]

Upozornění

Správnou diagnózu může stanovit pouze lékař. Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

Popis a příčiny zlomeniny

Definice zlomeniny: narušení celistvosti kosti
Definice zlomeniny: narušení celistvosti kosti

Definice zlomeniny

Zlomenina (též nazývaná fraktura) je poranění kosti, při kterém dochází k jejímu úplnému nebo částečnému prasknutí. Zlomeniny se týkají obvykle kostí na končetinách. Mohou se objevit i v dalších částech těla (například páteř, pánev či rameno). [4] Narušení celistvosti kosti může mít různou podobu – typy zlomenin se liší podle toho, kde a jak se kost zlomila. [5]

Ke zlomeninám dochází nejčastěji při pádech, úrazech a nehodách. Příčinou může být také osteoporóza, tedy nemoc, při které řídnou kosti. [6] Ke vzniku zlomeniny přispívá vyšší věk a nezdravý životní styl. [7]

Zlomenina příznaky - Fotogalerie

Typy zlomenin

Typy zlomemin
Typy zlomenin

Dělí do několika skupin podle toho, jak vypadá místo zlomu. Kam se posunou části kosti nebo zda kost pronikne přes kůži.

 • Zavřená 
  Kost zůstává pod kůží a nedostane se ven z rány.
 • Otevřená zlomenina
  Kost pronikne přes kůži.
 • Dislokovaná zlomenina
  Části kosti se při některých zlomeninách mohou posunout – například do strany nebo do délky.
 • Únavová zlomenina
  Dojde k ní například vlivem dlouhodobé nebo jednostranné zátěže. Typickým pacientem s únavovou zlomeninou jsou sportovci.[8]

Zlomeniny mohou mít různou linii lomu. Kost se může zlomit příčně, šikmo nebo do spirály. Může dojít také ke tříštivé zlomenině.[9]

Rizikové faktory

Denzitometrie ukáže hustotu kostní tkáně
Denzitometrie ukáže hustotu kostní tkáně. Popis obrázku: 1 - zdravá kost. 2 - kost postižená osteoporózou

Rizikovým faktorem zlomenin je osteoporóza (řídnutí kostí). Týká se hlavně osob starších 50 let a žen v období menopauzy.

 • Při osteoporóze jsou kosti křehké a náchylnější ke zlomeninám.
 • Pravidelná kontrola hustoty kostní tkáně pomocí denzitometrie ukáže míru rizika. Podle výsledků vyšetření může lékař doporučit vhodnou léčbu. [10]

Diagnostika zlomenin

Magnetická rezonance (MRI)
Magnetická rezonance (MRI)

Diagnostika začíná fyzikálním vyšetřením, při kterém lékař prohlédne a prohmatá postižené místo.

 • Přesný obraz  poskytne rentgenové vyšetření.
 • V některých případech se využívá také magnetická rezonance (MR) nebo počítačová tomografie (CT).
 • Díky těmto vyšetřením lékař získá detailní přehled o stavu kosti i okolních tkání. [11]

Věděli jste?

 • Každý člověk utrpí za život průměrně dvě zlomeniny.[12]
 • Nejčastější  v produktivním věku můžete mít zlomeninu zápěstí.[13]
 • Zlomenina stehenní kosti (nejdelší kost v těle) se týká každoročně až 20 osob na 100 000 obyvatel.[14]

Komplikace při zlomeninách

Pokud není léčba účinná, toto může způsobit řadu komplikací.

 • Nastavení kosti v nesprávné pozici: Může vést k deformaci a omezení pohyblivosti postižené části těla.
 • Nervové a cévní poškození: Může být poškozen nervový nebo cévní systém, což může vést k dlouhodobé bolesti, necitlivosti .
 • Infekce: Otevřená může být zdrojem infekce, což může vést k vážným komplikacím až po sepse (krevní otravu).
 • Nekróza: Pokud je krevní oběh v postižené oblasti narušen, může dojít k poškození kostní tkáně a k nekróze (odumření) tkáně.
 • Funkční omezení: Může dojít k omezení pohyblivosti v postižené části těla, což může ovlivnit celkovou kvalitu života pacienta.[15]
Omezení pohyblivosti

Omezení pohyblivosti

Dlouhodobá bolest a necitlivost

Dlouhodobá bolest a necitlivost

Infekce

Infekce

Nekróza

Nekróza

Upozornění

Doporučujeme neodkládat léčbu zlomeniny

Neodkládejte léčbu zlomeniny, a pokud máte jakékoliv zdravotní obtíže nebo pochybnosti o svém zdravotním stavu, navštivte odborného lékaře. Předejdete tak zbytečným zdravotním komplikacím.

Léčba zlomenin

Externí (vnější) fixace zlomené dolní končetiny
Externí (vnější) fixace zlomené dolní končetiny

Zlomená noha nebo ruka se neobejde bez léčby. Základem je zpevnění (fixace), které zajistí klid pro hojení. Klidový režim a zvýšená poloha přispívají i ke snížení otoku. V některých případech je potřeba dát nejprve zlomené kosti do správné pozice – buď manipulací s končetinou v ordinaci lékaře, nebo chirurgicky na operačním sále.

 • K základní fixaci zlomeniny se používá sádra, dlahy nebo ortéza.
 • Při operačním znehybnění zlomeniny se používají různé kovové materiály. Zpevňuje se buď zvenku, nebo zevnitř a využívají se k tomu šrouby, dráty a další kovové pomůcky. [16]
Upozornění

Pozor

Léčbu zlomeniny může určit pouze lékař po zvážení Vašeho celkového zdravotního stavu. Nevyužívejte proto tento článek jako návod pro léčebný postup, ten může stanovit pouze lékař.

Doba hojení zlomeniny

Zlomený krček stehenní kosti
Zlomený krček stehenní kosti

Každá má své specifické postupy pro léčbu. Liší se u nich také doba hojení.

 • Zlomený kotník si žádá obvykle 6 až 8 týdnů léčby.[17]
 • Zlomenina krčku stehenní kosti se většinou neobejde bez léčby v nemocnici a bez operace. Léčba se může protáhnout až na několik měsíců. [18]
 • Zlomenina klíční kosti je běžné zranění a v mnoha případech se léčí jen pomocí závěsu na paži. Komplikovanější vyžaduje operaci. [19]
 • Zlomená žebra se obvykle zhojí samovolně během 6 týdnů. Pacienti musí dodržovat klidový režim a dbát na správné dýchání. K tomu pomáhají léky proti bolesti.[20]
 • Velmi častá, zejména u seniorů, je zlomenina distálního radia. Jde o typ zlomeniny kosti, která se nachází v dolní části předloktí a připojuje se k kosti zápěstí. Může se vyskytnout v důsledku úrazu, jako je například pád na zápěstí. Její doba hojení obecně může trvat 4-6 týdnů. Pokud vyžaduje chirurgickou léčbu, doba hojení je podstatně delší.[21]
 • K méně častým zlomeninám patří zlomenina pánve. Nekomplikovaná  se zhojí bez operace během několika týdnů, závažné zlomeniny pánve jsou naopak důvodem pro urgentní operaci. [22]

Zlomený kotník  – Co je Weberova klasifikace ?

Často se pacienti ptají na Weberovu klasifikaci, chtějí-li lépe porozumět svému zranění. Ta se užívá pro posouzení závažnosti zlomeniny kotníků a jak moc se kotník posunul z původního místa. Zaměřuje na to, kde přesně se  nachází vzhledem k tzv. syndesmóze – což je kloubní spojení mezi dvěma kostmi v dolní noze.

Zlomeniny kotníku dle Weberovy klasifikace se dělí do tří kategorií, dle toho kde se nachází:
Typ A:  nachází se pod syndesmózou.
Typ B:  prochází syndesmózou.
Typ C:  nachází se nad syndesmózou.

Tyto tři typy zlomenin mohou mít různé následky a vyžadovat různou léčbu. Například zlomenina typu C může být nejtěžší, protože může být spojena s poraněním kloubu a vyžadovat chirurgický zákrok.[23]

Léky

Při léčbě zlomenin jsou nejčastěji používány léky proti bolesti a protizánětlivé léky. Analgetika jsou běžně používaná léčiva pro zmírnění mírné až středně silné bolesti. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jsou další typ léků, které mohou být použity ke zmírnění bolesti a zánětu.
V některých případech může být nutné použít silnější léky proti bolesti, jako jsou opioidy, pokud analgetika a NSAID nejsou účinné.

První pomoc při zlomenině

Zásady první pomoci při zlomenině zahrnují:

 • Znehybnění zraněného místa (nepokoušejte se ovšem vrátit zlomené kosti do původní pozice),
 • zastavení krvácení při otevřené zlomenině (ideálně pomocí sterilního obvazu),
 • přiložení studeného obkladu na snížení otoku a zmírnění bolesti,
 • kontrolu celkového stavu zraněného – po zlomenině může dojít k rozvoji šoku. [24]

Při podezření na zlomený obratel se zraněným nehýbejte. Mohlo by dojít k nevratným změnám na páteři a trvalému poškození zdraví. [25]

Fyzikální terapie a rehabilitace

Rehabilitace u zlomeniny
Rehabilitace u zlomeniny

Po léčbě obvykle následuje fyzioterapie. Správně zvolené cvičení zajistí, aby ochablé svaly v postiženém místě opět zesílily.

Cílem rehabilitace je plně obnovit pohyblivost a hybnost. Konkrétní cviky a typ fyzikální terapie doporučí fyzioterapeut. Délka rehabilitace závisí na typu zlomeniny i věku pacienta. [26]

Výživa při zlomenině

Léčbu zlomenin je možné podpořit vyváženou stravou bohatou na vápník, bílkoviny a vitamin D. [27] Vyvarovat byste se naopak měli kouření a nadměrné konzumace alkoholu – oboje se podepisuje negativně na kvalitě kostí. [28]

Prevence zlomeniny

Jak předcházet zlomeninám? Riziko je možné snížit především životním stylem.

 • Jezte potraviny bohaté na vápník a bílkoviny.
 • Nezapomínejte na význam vitaminu D, který podporuje vstřebávání vápníku.
 • Podpořte kvalitu kostí a svalovou hmotu pravidelnou fyzickou aktivitou. [29]
 • Vytvořte si bezpečné domácí prostředí, abyste minimalizovali riziko pádu. Tato rada je obzvlášť důležitá pro seniory. [30]
Upozornění

Důležité upozornění při řešení zlomeniny

Při léčbě zlomeniny je nutné zajistit znehybnění zlomené kosti a klidový režim.

Léčba trvá obvykle několik týdnů a následuje po ní rehabilitace.

Dodržujte všechna doporučení ohledně péče o zlomeninu včetně případných kontrol a rentgenových vyšetření.

Shrnutí a doporučení při řešení zlomeniny

1.

Navštivte lékaře

Léčbu zlomeniny vždy určuje lékař na základě celkového vyšetření, zhodnocení vašeho zdravotního stavu a po stanovení přesné diagnózy.

2.

Kauzální léčba zlomeniny

Po celkovém vyšetření vám lékař doporučí léčbu zlomeniny. V souvislosti s tím vám také doporučí případnou úpravu životního stylu a další postup řešení.

3.

Tlumení bolestí, otoků a podpora hojení

Symptomatická léčba je zaměřena na projevy či příznaky (symptomy) onemocnění. Taková léčba vám může výrazně zlepšit kvalitu života a v průběhu onemocnění podpořit komplexní léčbu.

Zdroje, odkazy a literatura

[1] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[2] Broken bone. MedLine Plus Medical Encyclopedia, 1. ledna 2022. Dostupné na: https://medlineplus.gov/ency/article/000001.htm

[3] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[4] Bone X-ray. RadiologyInfo.org. 15. dubna 2022. Dostupné na: https://www.radiologyinfo.org/en/info/bonerad

[5] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312  

[6] Broken bone. MedLine Plus Medical Encyclopedia, 1. ledna 2022. Dostupné na: https://medlineplus.gov/ency/article/000001.htm

[7] Once Is Enough: A Guide to Preventing Future Fractures. National Institutes of Health – Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center Prosinec 2018. Dostupné na: https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[8] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[9] Fractures. Johns Hopkins Medicine. Dostupné na: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/fractures

[10] Once Is Enough: A Guide to Preventing Future Fractures. National Institutes of Health – Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center Prosinec 2018. Dostupné na: https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[11] Fractures. Johns Hopkins Medicine. Dostupné na: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/fractures

[12] Arm Injury Statistics. The Ohio State University. Dostupné na: https://u.osu.edu/productdesigngroup3/sample-page/

[13] Arm Injury Statistics. The Ohio State University. Dostupné na: https://u.osu.edu/productdesigngroup3/sample-page/

[14] Denisiuk M., Afsari A. Femoral Shaft Fractures. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; leden 2023. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556057/

[15] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[16] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[17] Broken ankle. NHS, 11. března 2022. Dostupné na: https://www.nhs.uk/conditions/broken-ankle/

[18] Broken hip. NHS, 8. února 2023. Dostupné na: https://www.nhs.uk/conditions/broken-hip/

[19] Clavicle Fracture (Broken Collarbone). OrthoInfo, duben 2022. Dostupné na: https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/clavicle-fracture-broken-collarbone/

[20] Broken ribs. Mayo Clinic, 15. února 2023. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/broken-ribs/diagnosis-treatment/drc-20350769

[21] Zlomeniny distálního konce předloktí. MUDr. Vlastimil Volf  SANQUIS č.25/2003, str. 28. Dostupné na: https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art654

[22] Pelvic Fracture. Cedars-Sinai. Dostupné na: https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/p/pelvic-fracture.html

[23] Jak poznat zlomený kotník a jaké jsou možnosti léčby? MUDr. Michal Vilímovský, srpen 2022. Dostupné na: https://cs.medlicker.com/2137-zlomeny-kotnik

[24] Fractures (broken bones): First aid. Mayo Clinic, 22. března 2022. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-fractures/basics/ART-20056641?p=1

[25] Spinal Injury: First aid. Mayo Clinic, 2. února 2023. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-spinal-injury/basics/art-20056677

[26] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[27] Once Is Enough: A Guide to Preventing Future Fractures. National Institutes of Health – Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center Prosinec 2018. Dostupné na: https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

[28] Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[29]Brazier Y. What is a fracture? Medical News Today, 24. srpna 2021. Dostupné na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/173312

[30] Once Is Enough: A Guide to Preventing Future Fractures. National Institutes of Health – Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center Prosinec 2018. Dostupné na: https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/fracture

Kde všude 3D pulzní magnetoterapie Biomag pomáhá?

Přístroje pro 3D pulzní magnetoterapii Biomag v současné době pomáhají lidem na všech kontinentech. V péči o lepší zdraví využívají inovativní přístroje Biomag tisíce spokojených uživatelů a renomovaných klinik.

Londýn

Velká Británie

Řím

Itálie

Barcelona

Španělsko

Berlín

Německo

Paříž

Francie

Vídeň

Rakousko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazílie

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstán

Rijád

Saudská Arábie

Varšava

Polsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené státy americké

Kontaktujte nás zde.:

Vyzkoušení zdarma
Jak a kde koupit?
Možnost pronájmu
Obecný dotaz

Rezervace bezplatné aplikace 3D magnetoterapie

Zákazník CS

Ozveme se Vám nejdéle následující pracovní den

Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Tento web je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů.

Proč právě Biomag?

Vysoký výkon a maximální účinnost
Vysoký výkon a účinnost léčebných efektů.
Pomáhá k lepšímu zdraví. Již ve 40 zemích světa
Pomáhá k lepšímu zdraví.
Již ve 40 zemích světa.
Pomáháme již 30 let
30 let zkušeností v oboru, český produkt.
100 000 + spokojených zákazníků
Více než 100 000 spokojených zákazníků.
Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Jak vyzkoušení probíhá?

 • Jednoduše si zarezervujte bezplatnou aplikaci pomocí tohoto formuláře
 • Vybraný specialista Vám zavolá na zadaný telefon
 • Domluvíte si termín a adresu bezplatné aplikace
 • Proberete případné podrobnosti i Vaše dotazy
 • Během bezplatné aplikace se dozvíte všechny vlastnosti a výhody 3D magnetoterapie Biomag
 • Pohodlně podpoříte své zdraví

Certifikace a loga

Členství a podpora

Platby a dopravy

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.