Český výrobce 3D magnetoterapie, více než 30 let.
Vyzkoušet zdarma

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Biomag Medical s.r.o. se sídlem 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, IČO: 06480853 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovanhttps://www.seznam.cz/#popupých osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Biomag Medical s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Biomag Medical s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna tak, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email [email protected] nebo na sídlo naší společnosti:
Biomag Medical s.r.o.
Průmyslová 1270
50601 Jičín

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 • Vaše IP Adresa
 • Otevíraná stránka našeho webu
 • Kód odpovědi http
 • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně 38 měsíců a pouze pro účely naší právní ochrany.

Cookies + Podrobnosti:

Na našich internetových stránkách používáme tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč uchovává na harddisku Vašeho počítače. Naše cookies neuchovávají žádné osobní údaje a nejsou schopné vás identifikovat jako konkrétní osobu.

 •  Cookies zlepšují funkčnost našich internetových stránek Jedním z důvodů využívání cookies je, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše internetové stránky používány, a mohli tak zlepšit jejich atraktivitu, obsah a funkčnost. Cookies nám například pomáhají určit, zda jsou navštěvovány podstránky našich internetových stránek, a pokud ano, tak které z nich a jaký obsah je pro uživatele zajímavý. Konkrétně zaznamenáváme počet přístupů na stránku, počet zobrazených podstránek, množství času stráveného na našich internetových stránkách, pořadí navštívených stránek, které výrazy zadané do vyhledávače vás k nám dovedly, zemi, region a, je-li to nezbytné, město, ze kterého byl přístup proveden, jaký internetový prohlížeč a v jakém jazyce používáte a procento mobilních terminálů, které se přihlásí na naše internetové stránky.
 • Cookies pro cílenou online reklamu Vyhrazujeme si právo využívat informací, které jsme získali prostřednictvím cookies a anonymní analýzy Vašeho způsobu používání internetových stránek, podle nichž se zobrazují odpovídající reklamy na naše konkrétní služby a produkty. Věříme, že toto je pro vás jako uživatele přínosem, neboť se vám ukazují reklamy či obsah, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají Vašim zájmům – na základě Vašeho chování na internetových stránkách. Nechcete-li, aby společnost Biomag Medical s.r.o. mohla využívat soubory cookies, můžete je z Vašeho počítače vymazat. Příklad, jak toto udělat najdete zde: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs&oco=1

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Podrobnosti

Google analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webových analytik společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá speciální soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho chování na internetových stránkách. Informace o Vašem chování na těchto internetových stránkách získané díky souboru cookie jsou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Chtěli bychom zdůraznit, že služba Google Analytics používaná na těchto internetových stránkách obsahuje kód pro anonymizaci Vaší IP adresy (tzv. IP maskování). Díky IP anonymizaci na těchto internetových stránkách je Vaše IP adresa společností Google na území EU a smluvních států Evropského hospodářského společenství zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA předána Vaše plná IP adresa a tam zkrácena.

Společnost Google používá tyto informace naším jménem k analýze Vašeho chování na těchto internetových stránkách za účelem sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetových stránkách a používáním internetu provozovatelům internetových stránek. IP adresa, která je předána Google Analytics pomocí vašeho prohlížeče není společností Google spojována s dalšími údaji. Dále máte možnost zabránit společnosti Google, aby zaznamenávala údaje související s vaším chováním na této internetové stránce získané prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) a také, aby tyto údaje zpracovávala, stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://www.google.com/analytics/terms/ nebo https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Google Analytics používáme pro statistické účely také k analýze dat z AdWords . Pokud si toto nepřejete, můžete funkci deaktivovat pomocí Ad Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb).

Remarketing/retargeting

Pro účely remarketingu Biomag Medical s.r.o. shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

Sociální sítě a videa

Webové stránky Biomag Medical s.r.o. také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+. Dále využíváme služeb Youtube ke sdílení videí. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Biomag Medical s.r.o..

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zde:

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Biomag Medical s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Biomag Medical s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Biomag Medical s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak Biomag Medical s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Marketing

Dotaz z webu

Právní titul Výslovný souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Obsah zprávy – včetně zdravotních údajů (Citlivý údaj – Zdravotní stav), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva – kontaktní formulář (Citlivý údaj – Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
Účel zpracování Zodpovězení dotazu
Doba zpracování 5 let od poskytnutí souhlasu
Zpracovatelé Smluvní zpracovatel osobních údajů

Hlasová zpráva

Právní titul Výslovný souhlas
Osobní údaje Email (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Obsah zprávy – včetně zdravotních údajů (Citlivý údaj – Zdravotní stav), Pohlaví (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
Účel zpracování Zodpovězení dotazu
Doba zpracování 5 let od poskytnutí souhlasu
Zpracovatelé Smluvní zpracovatel osobních údajů

Podrobnosti:

Zanecháním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře/hlasové zprávy

Webové stránky společnosti Biomag Medical s.r.o. obsahují formulář/možnost zanechání hlasové zprávy, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností. Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím takového kontaktního formuláře/hlasové zprávy, všechny osobní údaje zadané jsou automaticky uloženy.

Osobní údaje, které subjekt údajů předává prostřednictvím kontaktního formuláře/hlasové zprávy, jsou poskytnuty dobrovolně a jsou uloženy za účelem zpracování a za účelem zpětného kontaktování subjektu údajů a zodpovězení dotazu. Za tímto účelem je součástí kontaktního formuláře zaškrtávací políčko, že subjekt údajů výslovně souhlasí se zpracováním zanechaných dat. Je možné, že tyto osobní údaje mohou být předávány smluvním zpracovatelům osobních údajů.

K předání vložených dat smluvním zpracovatelům osobních údajů se děje pouze v okamžiku, kdy to vyžaduje charakter nebo účel dotazu nebo místní příslušnost tázajícího se subjektu údajů, vždy a výhradně v souvislosti se službami nebo produkty společnosti Biomag Medical s.r.o..

Je-li tázající subjekt osobních údajů ze zahraničí, a to v rámci Evropské unie, jsou data předána příslušnému smluvnímu zpracovateli osobních údajů (distributorovi) k zodpovězení daného dotazu, který k tomuto účelu nejlépe vyhovuje.

Biomag Medical s.r.o předává osobní data za účelem zodpovězení dotazů jenom těm smluvním zpracovatelům osobních údajů v rámci prostoru Evropské unie, kteří přijali příslušná opatření ohledně ochrany osobních údajů (GDPR).

Je-li dotaz podán subjektem mimo prostor Evropské unie, mohou být data předána příslušnému smluvnímu zpracovateli mimo prostor platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). K takovému předání dat však dojde pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z výjimek pro specifické situace dle článku 49 odstavce 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Máte právo předem znát konkrétního smluvního zpracovatele osobních údajů, kterému Vaše data předáme dle výše uvedených pravidel. Chcete-li tohoto práva využít, ochotně Vám tuto informaci sdělíme na telefonním čísle +420 493 691 697.

Dotazník – Biomag – extra

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován – Biomag extra (Citlivý údaj – Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)
Účel zpracování Poskytnutí prodloužené záruky na přístroje Biomag a publikování zkušenosti zákazníka s přístroji Biomag
Doba zpracování 5 let od poskytnutí souhlasu

Magazín klinických studií

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj)
Účel zpracování Zasílání nejnovějších studií v oblasti vlivu magnetoterapie na lidské zdraví a dalších informací souvisejících s produkty Biomag Medical s.r.o.
Doba zpracování 5 let od poskytnutí souhlasu

Kontaktní formulář – zájem o pracovní pozici

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva – kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
Účel zpracování Zájem o pracovní pozici
Doba zpracování 5 let po ukončení výběrového řízení
Příjemci Smluvní zpracovatel osobních údajů

Kategorie: Prodej

Objednávka přístroje Biomag

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)
Účel zpracování Prodej přístroje
Doba zpracování Po dobu trvání smlouvy nebo zákonných povinností
Příjemci Smluvní zpracovatel osobních údajů

Datum poslední revize 22.5.2018

Kde všude 3D pulzní magnetoterapie Biomag pomáhá?

Přístroje pro 3D pulzní magnetoterapii Biomag v současné době pomáhají lidem na všech kontinentech. V péči o lepší zdraví využívají inovativní přístroje Biomag tisíce spokojených uživatelů a renomovaných klinik.

Londýn

Velká Británie

Řím

Itálie

Barcelona

Španělsko

Berlín

Německo

Paříž

Francie

Vídeň

Rakousko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazílie

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstán

Rijád

Saudská Arábie

Varšava

Polsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené státy americké

Kontaktujte nás zde.:

Vyzkoušení zdarma
Jak a kde koupit?
Možnost pronájmu
Obecný dotaz

Rezervace bezplatné aplikace 3D magnetoterapie

Zákazník CS

Ozveme se Vám nejdéle následující pracovní den

Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Tento web je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů.

Proč právě Biomag?

Vysoký výkon a maximální účinnost
Vysoký výkon a účinnost léčebných efektů.
Pomáhá k lepšímu zdraví. Již ve 40 zemích světa
Pomáhá k lepšímu zdraví.
Již ve 40 zemích světa.
Pomáháme již 30 let
30 let zkušeností v oboru, český produkt.
100 000 + spokojených zákazníků
Více než 100 000 spokojených zákazníků.
Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Jak vyzkoušení probíhá?

 • Jednoduše si zarezervujte bezplatnou aplikaci pomocí tohoto formuláře
 • Vybraný specialista Vám zavolá na zadaný telefon
 • Domluvíte si termín a adresu bezplatné aplikace
 • Proberete případné podrobnosti i Vaše dotazy
 • Během bezplatné aplikace se dozvíte všechny vlastnosti a výhody 3D magnetoterapie Biomag
 • Pohodlně podpoříte své zdraví

Certifikace a loga

Členství a podpora

Platby a dopravy

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.