Atrofie nervus opticus, šeroslepost

Editor: | 6 března 2020

Objevila se náhlá změna vidění jako oční mlha, tmavé skvrny, ztráta centrálního zorného pole nebo zhoršené vidění za šera? Může jít o atrofii optiku, šeroslepost či jiné oční onemocnění. Nepodceňte tyto problémy a navštivte lékaře, jen tak můžete zabránit vážnějším následkům.

Atrofie nervus opticus - popis šerosleposti
Obrázek: Atrofie nervus opticus, šeroslepost

Hledáte řešení atrofie optiku?

Chcete se zbavit potíží?

Popis atrofie optiku, šerosleposti a příčiny vzniku

V případě atrofie optiku (atrofie zrakového nervu) dochází k úbytku nervové tkáně optického nervu. Je postižena papila zrakového nervu na očním pozadí.

K tomu dochází z nejrůznějších příčin:

 • zvýšený tlak na nerv (například tumory),
 • infekční onemocnění,
 • nemoci centrálního nervového systému (roztroušená skleróza),
 • chemická otrava (například methylalkoholem),
 • poruchy zrakových orgánů,
 • onemocnění jako hypertenze či ateroskleróza,
 • dědičnost.

Příznakem je rychlý nebo postupný pokles zraku, zejména ostrosti. Nejdříve upadá schopnost vidět objekty, rozlišovat barvy. Postupem člověk rozlišuje předměty před sebou, ale nevidí, co je na straně. Nakonec situace může dojít do stádia, kdy nevidí nic.

V případě šerosleposti (nyctalopii) jde o onemocnění oka, které se vyznačuje zaniklým nebo zhoršeným viděním v noci a za šera.

Příčinou je špatná funkce zrakových tyčinek v oku. Na vině může být nedostatek vitamínu A, dědičnost či jiné oční choroby (například šedý zákal).

Léčba atrofie optiku, šerosleposti – zbavte se potíží

Základem úspěšné léčby je včasné odhalení příčiny potíží. Po jejím zjištění lékař předepíše komplexní léčbu základního onemocnění a přijme opatření k prevenci dalšího rozvoje poškozování zrakového nervu.

Na poškození a atrofii optického nervu po zánětech, stářím, aterosklerózou, na atrofii při glaukomu a ischemické neuropatii optiku se kromě jiného podílí zhoršené cévní zásobení, okysličení a zánět.

V těchto případech lze jako doplňkovou a udržovací terapii využít výrazný vasodilatační efekt aplikací 3D pulzní terapie Biomag na prekapiláry a kapiláry, který vede ke zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a k zlepšení přísunu živin.

Stejně tak se pozitivně projeví i při poruše funkce sítnicových tyčinek u šeroslepoty.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Retrobulbární neuritida – zánět zrakového nervu, například jde o příznak roztroušené sklerózy mozkomíšní.
 • Zrakové tyčinky – smyslové buňky oční sítnice, které mají za úkol zachycovat světelné vjemy a předávat nervové signály do mozku, zapojují se hlavně pro černobílé vidění, a proto je oči využívají zejména v šeru a ve tmě.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě atrofie optiku, šerosleposti?

 • Ovlivňuje mikrocirkulaci okysličené krve.
 • Vytváří lepší metabolické podmínky.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) v případě atrofie zrakového nervu jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená ruským lékařským týmem Zobina na 88 pacientech s atrofií zrakového nervu potvrzuje, že léčba pomocí pulzní terapie (PEMF) významně zlepšuje ostrost zraku. Z publikovaného textu vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag může pomoci při léčbě těchto potíží.  Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Pulzní magnetoterapii používá téměř celá rodina. Má matka se díky ní dokonce vyléčila z těžké choroby. Dnes má pulzní magnetoterapie u nás doma nezastupitelnou roli, plní vlastně funkci jakéhosi „domácího lékaře“.

Paní Paťhová, Trhová Štěpánov

Užívání Biomagu je bezproblémové a hlavně DOMA! Nemusíte docházet do zdravotnických zařízení, ale v klidu doma neomezovaní délkou léčebného procesu. To je hlavní deviza přístroje Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x