Český výrobce 3D magnetoterapie, více než 30 let.
Vyzkoušet terapii

Ischemická choroba končetin (Ischemie) - příznaky, popis a léčba

Revize

Obrázek: Ischemická choroba končetin
Ischemická choroba končetin

Máte pocit chladných nohou nebo občas kulháte? Bolí vás nohy a bolest ustupuje po zastavení a krátkém odpočinku? Ischemická choroba končetin se vyznačuje právě těmito potížemi. Jejich přehlížení může vést k zásadnímu poškození končetiny a v nejtěžších případech k amputaci.

Zjistěte, jak rozpoznat příznaky ischemie končetin, jaké jsou příčiny a možnosti léčby. Víte,  jak potlačit symptomy jako jsou bolesti, záněty a snížené prokrvení, které toto onemocnění doprovází? [1] Přečtěte si více zde.

Příznaky ischemie

Příznaky ischemie se liší podle toho, zda se jedná o akutní, nebo kritickou ischemii.

Akutní končetinová ischemie má tyto příznaky:

 • Bolest končetiny, které se postupně zhoršuje,
 • bledá kůže na noze,
 • chladná končetina,
 • zhoršení, nebo vymizení pulzu na noze,
 • necitlivost. [2]

Kritická ischemická choroba končetiny a její příznaky:

 • Klidová bolest končetiny,
 • vředy či otevřené infikované rány,
 • lesklá, hladká a suchá kůže na nohou,
 • změny pulzu na noze,
 • suchá gangréna (postižení tkáně, která kvůli narušenému krevnímu zásobení vysychá a zčerná. [3]

Ischemie nohy se může projevovat také občasným kulháním (klaudikace).

Upozornění

Správnou diagnózu může stanovit pouze lékař. Nevyužívejte tento či jakýkoliv jiný článek na internetu ke stanovení diagnózy. Neodkládejte návštěvu lékaře a řešte svůj zdravotní stav včas.

Popis a příčiny vzniku ischemie končetin

Ischemie – co to je?

Ischemie je označení pro stav, kdy se některé tkáně nebo orgány nedokrvují a dochází k jejich poškození. Podstatou ischemie je nedostatek kyslíku a živin ve tkáních.[4] Ischemie může postihnout nohy (ischemická choroba dolních končetin), ruce, srdce či mozek. [5]

 • Akutní ischemie dolních končetin – náhlé a rychlé zhoršení krevního oběhu v nohou nebo úplná ztráta pulzu v dolních končetinách.
 • Kritická ischemie – pokročilé stádium onemocnění periferních tepen, které narušuje krevní oběh v dolních končetinách.[6]

Ischemická choroba končetin – Fotogalerie

Ischemická choroba končetin - příčiny onemocnění

Ateroskleróza – tukové částice se hromadí v cévách
Ateroskleróza – tukové částice se hromadí v cévách

Akutní ischemie dolních končetin obvykle souvisí s trombózou (tvorba krevních sraženin v cévách). Typickou příčinou trombózy je ateroskleróza, tedy tvorba plátů v cévách.

 • Část případů akutní ischemie je způsobena embolií (zaklínění embolu, to je vmetku z krve, či tukové tkáně v cévách).
 • Méně častými příčinami jsou úrazy nebo tvorba cyst. [7]

Příčinou kritické ischemie je onemocnění periferních cév, ke kterému dochází při hromadění tukových částic v cévách. [8]

Diagnostika ischemie končetin

Vyšetření cév na dolní končetině – stanovení indexu kotník-ruka
Vyšetření cév na dolní končetině – stanovení indexu kotník-ruka

Při stanovení diagnózy ischemie dolních končetin je důležitý pečlivý rozbor celkového zdravotního stavu pacienta (osobní anamnéza), fyzikální vyšetření a dopplerovský ultrazvuk.

Využívá se angiografie (rentgenové vyšetření cév s kontrastní látkou), magnetická rezonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT). [9]

Zásadní informace poskytne měření periferních tlaků a stanovení indexu kotník-ruka (ABI – ankle-brachial index). [10]

Lékař může v rámci diagnostiky využít také vyšetření srdce pomocí EKG nebo poslat pacienta na odběr krve. [11]

Věděli jste ?

 • U 15 % až 20 % osob, které udávají klaudikace (kulhání), se v průběhu života rozvine kritická ischemie.
 • Pacienti s klaudikací, kteří se zároveň léčí s diabetem, mají riziko kritické ischemie až 10krát vyšší.
 • Pokud není ischemie léčena a nedojde k revaskularizaci, riziko amputace končetiny v horizontu jednoho roku dosahuje až 95 %. [12]

Ischemie končetin – jaké je prognóza a možné komplikace

 • Kritická ischemická choroba končetin může přinést závažné zdravotní komplikace, včetně amputace končetiny a zkrátit délku života.
 • Čím dříve se tedy pacient s příznaky ischemie léčí, tím nižší je riziko souvisejících komplikací.
 • Přibližně polovina pacientů s tímto onemocněním žije déle než pět let od stanovení diagnózy.
 • Častou příčinou úmrtí u pacientů s kritickou ischemií jsou různé srdeční komplikace nebo cévní mozková příhoda. [13]
Amputace

Amputace

Srdeční komplikace

Srdeční komplikace

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda

Rychlejší progrese stárnutí

Rychlejší progrese stárnutí

Upozornění

Doporučujeme neodkládat léčbu ischemie končetin

Neodkládejte léčbu ischemie končetin, a pokud máte jakékoliv zdravotní obtíže nebo pochybnosti o svém zdravotním stavu, navštivte odborného lékaře. Předejdete tak zbytečným zdravotním komplikacím.

Léčba ischemie

Ischemická choroba dolních končetin léčba - zavedení stentu do zúžené cévy.
Ischemická choroba dolních končetin léčba - zavedení stentu do zúžené cévy.

Akutní ischemie končetiny vyžaduje stejně jako kritická ischemie bezodkladný zásah lékaře. Cílem léčby, na které se často podílejí odborníci z různých oborů, je obnovit průtok krve v postižené oblasti a zachovat funkční končetinu. Obnovení cévního zásobení se nazývá revaskularizace. [14][15]

Při kritické ischemii se využívají různé chirurgické metody léčby.

 • Angioplastika rekonstrukce cévy, při které se do těla zavádí malý balónek s cílem zprůchodnit cévu.
 • Angioplastika se zavedením stentu, který „vyztuží“ poškozenou tepnu.
 • Endarterektomie – zákrok, při kterém se odstraňuje část tepny a aterosklerotický plát.
 • Bypass – „přemostění“ zúžené nebo uzavřené tepny jinou cévou z těla pacienta nebo umělým materiálem. [16]
Součástí léčby je podávání léků v infuzi a přísun tekutin
Součástí léčby je podávání léků v infuzi a přísun tekutin

Konzervativní způsoby léčby zahrnují:

 • Odstranění rizikových faktorů (ukončení kouření, snížení hmotnosti, udržování správného krevního tlaku),
 • řádnou léčbu přidružených onemocnění (například cukrovka nebo vysoký krevní tlak),
 • užívání léků, které snižují riziko srdečních a cévních onemocnění. [17]

Akutní ischemie nohy se léčí různými způsoby.

 • Endovaskulární léčba zahrnuje chirurgické výkony na tepnách (například angioplastiku) a rozpouštění krevních sraženin.
 • Antikoagulační (protisrážlivá) léčba spočívá v podávání léků proti srážení krve. V některých případech se jednotlivé způsoby léčby různě kombinují. [18]

Konzervativní léčba zahrnuje podávání heparinu (látka na snížení srážlivosti krve) v infuzích, hydrataci (zavodněn) pacienta či podávání léků proti bolesti. [19]

Upozornění

Pozor

Léčbu ischemické choroby dolních končetin může určit pouze lékař po zvážení vašeho celkového zdravotního stavu. Nevyužívejte proto tento článek jako návod pro léčebný postup, ten může stanovit pouze lékař.

Prevence ischemie

Riziko ischemie končetin je možné snížit preventivními opatřeními, která jsou podobná jako u srdečně-cévních onemocnění. Lékaři doporučují:

 • ukončit kouření,
 • snížit hladinu cholesterolu,
 • udržovat správný krevní tlak,
 • dodržovat léčbu cukrovky,
 • dbát na zdravý životní styl včetně pravidelného cvičení. [20]

Chronická ischemická choroba dolních končetin: Fyzioterapie

Fyzická aktivita hraje u pacientů s ischemií končetin důležitou roli. Vhodně zvolená aktivita podporuje krevní oběh, pohyblivost i svalovou sílu a je nedílnou součástí konzervativní léčby. Druh cvičení, jeho intenzitu i frekvenci může doporučit fyzioterapeut, pokud tomu nebrání zdravotní stav pacienta.

 • K doporučeným aktivitám patří chůze na pásu nebo jízda na stacionárním kole.
 • Cvičení zaměřené na horní končetiny zlepšuje celkovou výkonnost.
 • Fyzioterapeuti využívají také metody podporující mikrocirkulaci krve.
 • Pacienti mohou vyzkoušet elektroléčbu, magnetoterapii a vodoléčbu. [21]

Alternativní postupy při ischemii končetin

Chůze na pásu probíhá podle doporučení fyzioterapeuta
Chůze na pásu probíhá podle doporučení fyzioterapeuta
 • Masáže – mohou ulevit od bolesti, diskomfortu a podpořit průtok krve. Měl by je ovšem provádět pouze zkušený masér se souhlasem lékaře kvůli riziku hluboké žilní trombózy. [22]
 • Akupunktura – některé studie poukazují na efekt akupunktury, která zlepšuje průtok krve a okysličení v ošetřovaných částech těla. [23]
 • Byliny – bylinné přípravky mohou hrát příznivou roli v prevenci cévních onemocnění, případně podpořit jejich léčbu. Na podporu periferního krevního oběhu se využívá například ginkgo biloba. Výběr bylinných přípravků je nutné konzultovat s lékařem. [24]
Upozornění

Důležité upozornění při řešení ischemie končetin

Při ischemické chorobě končetin se některé části končetin neprokrvují tak, jak je potřeba a dochází k jejich poškození.

Pro onemocnění je typická vysoká úmrtnost, proto je nutné příznaky ischemie řešit ihned s lékařem.

Léčba ischemie probíhá konzervativně i chirurgicky. Cílem je obnovit průtok krve v postižené oblasti.

Shrnutí a doporučení při řešení ischemické choroby končetin

1.

Navštivte lékaře

Léčbu Ischemické choroby končetin vždy určuje lékař na základě celkového vyšetření, zhodnocení vašeho zdravotního stavu a po stanovení přesné diagnózy.

2.

Kauzální léčba ischemické choroby končetin

Po celkovém vyšetření vám lékař doporučí léčbu příčiny ischemie končetin. V souvislosti s tím vám také doporučí případnou úpravu životního stylu a další postup řešení.

3.

Tlumení bolestí, zánětů a zlepšení prokrvení

Symptomatická léčba je zaměřena na projevy či příznaky (symptomy) onemocnění. Taková léčba vám může výrazně zlepšit kvalitu života a v průběhu onemocnění podpořit komplexní léčbu.

Zdroje, odkazy a literatura

[1] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[2] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[3] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[4] Medical Dictionary of Health Terms: D-I. Harvard Health Publishing, Harvard Medical School. °13. prosince 2011. Dostupné na: https://www.health.harvard.edu/d-through-i#I-terms

[5] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[6] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[7] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[8] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[9] Acute Limb Ischaemia. Emergency Care Institute, New South Wales. Dostupné na: https://aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/clinical-tools/vascular-emergencies/acute-limb-ischaemia

[10] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[11] Acute Limb Ischaemia. Emergency Care Institute, New South Wales. Dostupné na: https://aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/clinical-tools/vascular-emergencies/acute-limb-ischaemia

[12] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[13] Critical Limb Ischemia. Cleveland Clinic, 23. května 2023. Dostupné na: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23120-critical-limb-ischemia

[14] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[15] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[16] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[17] Santilli J. D., Santilli S. M. Chronic critical limb ischemia: diagnosis, treatment and prognosis. Am Fam Physician. 1999 Apr 1; 59 (7): 1899–1908. Dostupné na: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/1999/0401/p1899.html

[18] Cunha J.P. What Is Critical Limb Ischemia (CLI) vs. Acute Limb Ischemia? eMedicineHealth, 19. listopadu 2021. Dostupné na: https://www.emedicinehealth.com/critical_limb_ischemia_cli_vs_acute_limb_ischemia/article_em.htm

[19] Lukasiewicz A. Contemporary Management of Acute Lower Limb Ischemia: Determinants of Treatment Choice. J Clin Med. 2020 May 16; 9 (5): 1501, doi: 10.3390/jcm9051501. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7291168/

[20] Shishehbor M. H. Acute and critical limb ischemia: when time is limb. Cleve Clin J Med. 2014 Apr; 81 (4): 209–216, doi: 10.3949/ccjm.81gr.13003. Dostupné na: https://www.ccjm.org/content/ccjom/81/4/209.full.pdf

[21] Spannbauer A., Chwała M., Ridan T. et al. Intermittent Claudication in Physiotherapists‘ Practice. Biomed Res Int. 2019 Sep 18; 2019: 2470801, doi: 10.1155/2019/2470801. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6766680/

[22] Massage for Peripheral Artery Disease. The Medical Massage Lady, 7. listopadu 2022. Dostupné na: https://www.themedicalmassagelady.co.uk/blog/massage-for-peripheral-artery-disease.html

[23] Suzuki S., Ichioka S., Omata H. et al. Effects of Acupuncture on Lower Limb Ischemia. J Saitama Medical University 2009; 36: 1–10. Dostupné na: https://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol36/01/jsms36_001_010.pdf

[24] Wong C. Remedies for Peripheral Artery Disease. Verywell Health, 28. října 2021. Dostupné na: https://www.verywellhealth.com/natural-remedies-for-peripheral-artery-disease-88856

Kde všude 3D pulzní magnetoterapie Biomag pomáhá?

Přístroje pro 3D pulzní magnetoterapii Biomag v současné době pomáhají lidem na všech kontinentech. V péči o lepší zdraví využívají inovativní přístroje Biomag tisíce spokojených uživatelů a renomovaných klinik.

Londýn

Velká Británie

Řím

Itálie

Barcelona

Španělsko

Berlín

Německo

Paříž

Francie

Vídeň

Rakousko

Bratislava

Slovensko

Praha

Česká republika

Brasília

Brazílie

Budapešť

Maďarsko

Dubaj

Spojené arabské emiráty

Singapur

Singapur

Astana

Kazachstán

Rijád

Saudská Arábie

Varšava

Polsko

Bukurešť

Rumunsko

Toronto

Kanada

Washington, D.C.

Spojené státy americké

Kontaktujte nás zde.:

Vyzkoušení zdarma
Jak a kde koupit?
Možnost pronájmu
Obecný dotaz

Rezervace bezplatné aplikace 3D magnetoterapie

Zákazník CS

Ozveme se Vám nejdéle následující pracovní den

Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Tento web je chráněn službou Google reCAPTCHA.
Podmínky službyZásady ochrany osobních údajů.

Proč právě Biomag?

Vysoký výkon a maximální účinnost
Vysoký výkon a účinnost léčebných efektů.
Pomáhá k lepšímu zdraví. Již ve 40 zemích světa
Pomáhá k lepšímu zdraví.
Již ve 40 zemích světa.
Pomáháme již 30 let
30 let zkušeností v oboru, český produkt.
100 000 + spokojených zákazníků
Více než 100 000 spokojených zákazníků.
Jana Kovářová

Jana Kovářová péče o zákazníky

Jak vyzkoušení probíhá?

 • Jednoduše si zarezervujte bezplatnou aplikaci pomocí tohoto formuláře
 • Vybraný specialista Vám zavolá na zadaný telefon
 • Domluvíte si termín a adresu bezplatné aplikace
 • Proberete případné podrobnosti i Vaše dotazy
 • Během bezplatné aplikace se dozvíte všechny vlastnosti a výhody 3D magnetoterapie Biomag
 • Pohodlně podpoříte své zdraví

Certifikace a loga

Členství a podpora

Platby a dopravy

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.