Kniha Zdraví a magnetoterapie BiomagVýrobcem autorizovaná kniha Zdraví a magnetoterapie Biomag® vám poskytne veškeré odborné informace od prvních aplikací až po profesionální využití pulzní magnetoterapie Biomag®. V přehledně zpracované publikaci se dozvíte, jak dosáhnout nejlepších výsledků aplikací pulzní magnetoterapie od privátního využití až po léčbu ve velkých specializovaných centrech. Tato kniha je nejlepší a nejkomplexnější knihou o pulzní magnetoterapii, jakou kdy Biomag® vydal.

Teoretické znalosti o MP a léčebné účinky – část A

Tato část knihy je zaměřena především na vysvětlení teorie a pojmů o magnetickém poli. Dozvíte se zde, jaké jsou rozdíly v jednotlivých magnetických polích, a dále získáte informace o přístrojích, které využívají k léčbě pulzní magnetické pole a jiné fyzikální metody. Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole jsou popsány v závěru této úvodní části.

Možnosti použití a nejnovější poznatky – část B

V této části knihy jsou přehledným způsobem popsána jednotlivá aplikační místa pro aplikaci pulzního magnetického pole. Jednotlivé aplikační body jsou prakticky znázorněny na přehledném nákresu lidského těla tak, aby bylo možné snadno a rychle určit diagnózu a místo k aplikaci pulzní magnetoterapie.

Souhrn případů – část C

V této části MUDr. Peter Bednarčík, CSc. a jeho tým vysvětluje a popisuje použití pulzní magnetoterapie Biomag® na skutečných případech. Kniha tak poskytuje cenné informace o tom, kdy a za jakých podmínek lze využívat tuto populární rehabilitační metodu. Upozorňuje zde také na některé důležité informace, které je potřeba znát před bezpečnou aplikací.

Zkušenosti uživatelů a zdravotnických center – část D

Spokojenost a zdraví jsou vždy nejcennější odměnou. Firma Biomag® – dlouholetý výrobce špičkových přístrojů pro pulzní magnetoterapii – poskytla ze své široké databáze zákazníků písemné zkušenosti uživatelů a zdravotnických zařízení. Tato část knihy je tak ojedinělým sborníkem ohlasů uživatelů, které jsou doplněny odborným komentářem lékaře. Poznatky profesionálů jsou zde také zpracovány do grafů a statistik, které znázorňují a dokládají výsledky léčby pomocí pulzní magnetoterapie Biomag®.

Shrnutí informací a doporučení – část E

Závěrečná část knihy je zaměřená na shrnutí léčebných účinků nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a na doporučení dalších zdrojů informací, které lze o pulzní magnetoterapii získat. Na samotném konci knihy je vypracován rozsáhlý rejstřík diagnóz. Tento rejstřík je vypracován tak, aby kniha mohla sloužit jako rychlý zdroj informací a také praktická příručka pro uživatele pulzní magnetoterapie Biomag®.

Cena knihy v české, španělské či anglické verzi je: 380,- Kč včetně DPH.

Knihu si můžete objednat pomocí formuláře, viz níže.

Náhledy do knihy

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

  • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
  • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
  • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
  • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x