Princip magnetoterapie

Editor: | 19. února 2019

Připravili jsme pro vás několik článků popisujících obecné principy a účinky magnetického pole a magnetoterapie. Věříme, že tyto články o magnetickém poli a magnetoterapii přispějí k tomu, že vás magnetoterapie zaujme a budete uvažovat o jejím využití.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) a magnetoterapie

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží. Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:

Zobrazit více

Stručný popis jednotlivých efektů magnetoterapie Biomag

Protibolestivý (analgetický) efekt – NPMP díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, které působí blokování průchodu bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu do mozkových center, a v důsledku tohoto a některých dalších mechanizmů (zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku, myorelaxací) dochází k potlačení bolesti. Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. Po aplikaci NPMP byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu. (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest). Zvlášť dobré protibolestivé působení prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin). Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široké využití je u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů.

Zobrazit více

Vlastnosti NPMP a frekvencí na přístrojích Biomag®

Polarita aplikátorů
Pulzy jedné polarity generované na přístrojích Biomag® umožňují mít na aplikátorech v určitém místě vždy stejnou polaritu.

Zobrazit více

Tvar pulzu, intenzita NPMP a rozmítání frekvencí. Výtah z knihy „Zdraví a magnetoterapie Biomag“

Ve VOLBĚ INDIVIDUAL je u jednotlivých frekvencí a intenzit uveden tvar pulzu. Ostrý tvar pulzu působí stimulačně (JEHLA, TROJÚHELNÍK), další tvary (OBLÝ, OBDÉLNÍK) působí protibolestivě a uvolňuje spazmy. Rozmítání frekvencí v 3min. sekvencích navozuje plynulé působení požadovaného efektu. Rozmítání frekvencí po pulzu více provokuje organizmus k reakci. Je dobré i k tomu při volbě přihlédnout.

Zobrazit více

Výběr a způsob použití aplikátorů. Výtah z knihy „Zdraví a magnetoterapie Biomag“

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží. Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:

Zobrazit více

Počet aplikací pulzní magnetoterapie Biomag

Obecně platí, že magnetoterapii je třeba aplikovat v různých případech různě dlouho, někdy i opakovaně v dlouhodobých cyklech.

Aplikace obvykle provádíme 2 x denně, u těžších případů může být aplikace prováděna v průměru 3x i vícekrát denně, a to při doporučeném časovém odstupu 6 hodin.

Pokud to lze, nekončete magnetoterapii naráz, ale ke konci prodlužujte intervaly mezi aplikacemi. U pacientů s nízkým krevním tlakem se doporučuje asi 20 min. odpočinek po aplikaci.

Při krátkodobých obtížích je doporučovaný počet aplikací 20 až 30, minimálně však 10.

Zobrazit více

Tabulka převažujících léčebných efektů pulzní magnetoterapie podle frekvencí

Pomůcka pro volbu individual – měnitelný program dle potřeb pacienta.

Zobrazit více

Magnetické pole Země

Magnetické pole Planeta Země má ojedinělé magnetické vlastnosti, optimální pro rozvoj a existenci života.

Je prokázáno, že živý organizmus produkuje velmi slabé elektromagnetické pole (měřitelné složitými přístroji), které neustále reaguje s magnetickým polem zemským. Z fyzikálních důvodů musí mít tyto interakce odezvu na úrovni atomární, buněčné, celých buněčných struktur i na úrovni celého organizmu. Jde jistě o působení slabá, ale prakticky stálá, bez časového omezení. Protože však nemáme odpovídající specifické receptory, jakým je např. sluchový orgán pro zvukové vlny, tak si existenci magnetického pole (jeho působení) přímo neuvědomujeme.

Zemský magnetizmus má hodnotu přibližně 0,047 mT. Kolísání a cyklické výkyvy magnetické činnosti určují cykly biologické (denní, měsíční, roční…). Zjednodušeně můžeme shrnout pět známých oblastí zachování života, které jsou magnetizmem podmíněné:
•řád a mechanizmus elektrochemických operací na úrovni nejmenších částic živé hmoty,
•ochrana před různorodým kosmickým zářením, které by jinak život zničilo,
•zemská přitažlivost,
•časové cykly,
•orientace v prostoru podmíněná magnetickým polem Země.

Zobrazit více

Z historie magnetoterapie

Léčba magnetem byla známa již před staletími. Vlastní název magnet byl odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetická hornina – oxid železito-železitý v syrovém stavu těžil. Existují nedoložené pověsti, že Číňané znali a používali magnet již 4500 let před Kristem. Magnetický prášek byl v historii používán k léčebným účelům, např. byl podáván v podobě tablet ústy, v klysmatu, obkladech, přidával se do nápojů „věčného mládí“ apod. Zvlášť účinné byly obklady s magnetickým práškem k hojení ran či poúrazových stavů, dále při bolestech v kloubech či páteři a otocích kloubů po zhmoždění. Z historie je také známo, že již staří římští císařové (např. Claudius) si léčili dnu – koupelí plnou „elektrických ryb“. Dnes již víme, že touto rybou byl mořský rejnok, který při dotyku dával elektrické výboje a vytvářel elektromagnetické pole.

Zobrazit více

Přístroje a postupy využívající emg pole a elektrickou energii. Magnetoterapie Biomag

Léčebných přístrojů využívajících elektromagnetické pole a elektrické proudy je celá řada. Spektrum generovaného elektro-magnetického záření je velmi široké a proto i biologické účinky jsou značně rozdílné. Pouze orientačně jmenujme některá zařízení a léčebné postupy s kterými se čtenář nejčastěji setkává v běžném životě a v lékařské péči.

Zobrazit více

Jaké magnetické pole je příliš silné a škodlivé?

Zasáhneme-li do tohoto přírodního stavu vzájemných působení silným magnetickým polem, dostaví se s vysokou pravděpodobností i silná reakce organizmu na tento podnět.

Zprvu převládalo mínění, že silné magnetické pole lidskému organizmu neškodí. Později se ukázalo, že u lidí pracujících dlouhou dobu v arteficiálním (umělém) silném magnetickém poli v závodech (u svářecích přístrojů, elektromagnetických pecí) se objevují patologické změny jako např. olupování kůže, trvalé zčervenání, změny v srdečním rytmu, nechutenství, malátnost, bolesti hlavy, zvýšená potivost aj.

Zobrazit více

Doporučená literatura magnetoterapie ČR

Bednarčík Peter: Zdraví a magnetoterapie BIOMAG (2006)
Jiří Chvojka: magnetoterapie v teorii a praxi (2000)
Valuch J. M.: Magnetismus jako podmínka života a zdraví (2000)
Jeřábek J., Žideková A..: Pulsní magnetické pole při léčbě
M. Bechtěrev. Prakt. Lék., 66 (12) 1986: 469-470

Zobrazit více

Programy a vybavení přístrojů magnetoterapie Biomag®

Programové vybavení přístrojů BIOMAG se vždy vyvíjelo současně s novými poznatky o účincích léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem a v různých typech obsahuje celou škálu nízkofrekvenčních programů. Přístroje řady BIOMAG se v naší zemi začaly vyrábět již od roku 1989 a postupem let se jejich různé typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) staly důležitou součástí lékařské péče v lázních, rehabilitacích a dalších zdravotnických zařízeních.

Zobrazit více

Magnetoterapie – Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie – MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se po třech desetiletích rutinního používání v ambulancích, lázních a léčebnách stala běžnou součásti denní rehabilitační péče a postupně byla doplňována celou řadou dalších moderních metod. V současné době jakoby prožívala svou renesanci a objevuje se v domácnostech přímo u pacientů v provedení, které si mohou sami obsluhovat dle dodaného návodu.

Zobrazit více

Doporučená literatura magnetoterapie – svět

Barkusova, L. P. et al.: O režimach iskustvennych magnitnych polej i ich biologičeskoj aktivnosti. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev; 1976, s. 7-8 Bartko, D. Et al.: Vplyv pulzného magnetického pol´a na cerebrálnu cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi. Čs. neurol. neurochir. Sv. 51 (84), 1988, č. 2., S. 124-132

Zobrazit více

Fotogalerie - princip a účinky magnetoterapie

Principy a účinky magnetického pole a magnetoterapie - Vaše dotazy

Zaujaly Vás informace o magnetickém poli a o magnetoterapii? Zvažujete její využití pro zlepšení svého zdraví?
Chcete se dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci Vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.