Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Editor: | 30 května 2019

Pro fyzikální terapii na principu elektromagnetických pulzů se nejčastěji používá pojem pulzní magnetoterapie. Také je možné setkat se názvem elektromagnetická terapie nebo indukční terapie. V angličtině se obvykle používá zkratka PEMF. Základním principem působení této terapie je generování elektromagnetických pulzů.

Generované pulzy pronikají přes oděv i lidskou tkáň, až do místa aplikace. Tyto pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu), díky kterým pulzní magnetoterapie ovlivňuje různé zdravotní stavy.

Jaké jsou účinky, efekty a vlastnosti této metody? Jak dosáhnout nejlepších výsledků? Tyto a další informace se dočtete v další části této stránky. Dozvíte se zde také, jak vybrat kvalitní přístroje magnetoterapie a co si přečíst před začátkem aplikací.Základní efekty - princip

Působení pulzní magnetoterapie se dělí na několik základních efektů. Tyto efekty jsou klíčové pro účinnost léčby.
Zobrazit více

Účinky magnetoterapie

Magnetoterapie ovlivňuje řadu zdravotních obtíží. Aplikuje se na různé části těla a využívá ji několik medicínských oborů.
Zobrazit více

Počet aplikací

Pro dosažení očekávaných účinků je nutné dodržet minimální počet a pravidelnost aplikací pulzní magnetoterapie.
Zobrazit více

Přístroje magnetoterapie

Přístroje pro pulzní magnetoterapii na trhu mají různé parametry, a proto se i spektrum účinku těchto přístrojů liší.
Zobrazit více

Další informace. Přehledně a podle jednotlivých témat.

Mezi další informace patří také popis doporučovaných aplikátorů a vybavení přístrojů. Důležité jsou zásady bezpečné obsluhy a kontraindikace magnetoterapie. Můžete si přečíst možnosti nastavení parametrů elektromagnetických pulzů a níže naleznete i článek o historii této metody, případně seznam odborné literatury.
Programy a vybavení přístrojů

Přístroje Biomag jsou vybaveny různým počtem výstupů a ty mají různý výkon. Každý model má také jiný počet vestavěných programů, které jsou zaměřeny na různé zdravotní stavy.

Zobrazit více

Výběr aplikátorů

Aplikátory se dělí na tři základní typy: solenoidy, plošné a lokální. Tyto typy pak působí buď více do hloubky, na větší části (plochy) těla nebo lokálně. Typy, které jsou velmi významné, jsou COMBI aplikátory s technologií 3D.

Zobrazit více

Tabulka efektů

Přístroje pro pulzní magnetoterapii generují různé terapeutické frekvence. Tabulka efektů slouží pro přehled převažujících terapeutických účinků podle frekvencí.

Zobrazit více

Tvar pulzů, intenzita a rozmítání

Frekvence je důležitý parametr pulzní magnetoterapie. Stejně tak tvar pulzů, intenzita a rozmítání. Pokud to přístroj umožňuje, mohou zkušení uživatelé tyto parametry upravovat a kontrolovat.

Zobrazit více

Polarita a frekvence pulzů

Každé elektromagnetické pole má svou jižní nebo severní polaritu. Elektromagnetické pulzy mají různou frekvenci. Tyto a další parametry například určují efekt spíše tlumící nebo naopak stimulační.

Zobrazit více

Magnetické pole Země

Planeta Země produkuje magnetické pole. Každý živý organizmus na toto magnetické pole reaguje. Magnetosféra také chrání povrch planety proti kosmickému záření.

Zobrazit více

Příliš silné magnetické pole

Velmi silné magnetické pole může být nejen rizikové, ale také škodlivé. Obvykle se s tímto silným polem nesetkáme, ale i tak existují situace a místa, kterým je dobré se vyhnout.

Zobrazit více

Kontraindikace a zásady

Kontraindikace

Pulzní magnetoterapie je velmi bezpečná metoda léčby a rehabilitace. Přesto však existují určité kontraindikace této metody. Před aplikacemi je také nutné seznámit se se zásadami bezpečné obsluhy přístrojů a aplikátorů.

 

Zobrazit více

Historie

Historie pulzní magnetoterapie je poměrně dlouhá. Tato uznávaná metoda vznikla z širokého spektra experimentálních i praktických metod, které dosahovaly různých výsledků.

Zobrazit více

Literatura svět

Pro zdroj dalších informací je možné použít, kromě seznamu české literatury, také tento seznam světové literatury o pulzní magnetoterapii a magnetickém poli.

Zobrazit více

Literatura ČR

Jako další zdroj informací, je možné použít seznam české literatury o pulzní magnetoterapii a magnetickém poli.

Zobrazit více

Vyjádření

Pulzní magnetoterapie je klinicky uznávaná metoda k udržení dobrého zdravotního stavu. Pomáhá tlumit bolesti, podporuje látkovou výměnu, zlepšuje imunitní systém a regenerační schopnost organizmu.

Zobrazit více

Cena magnetoterapie

Výběr terapie, přístroje a aplikátorů je velmi složitý. Kontaktujte našeho specialistu a on vám s výběrem pomůže.

Zobrazit více

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x