Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Editor: | 7 prosince 2020

Cítíte výpadky myšlení či řeči? Začínáte se špatně orientovat či pohybovat? Může u vás propukat jedno z degenerativních onemocnění mozku nebo míchy. Nástup těchto onemocnění je často velmi pomalý a těžko ho proto zaznamenat. Nicméně je důležité právě pro efektivnost budoucí léčby neodkládat návštěvu lékaře.

Degenerativní onemocnění mozku, míchy - popis
Obrázek: Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Hledáte řešení degenerativního onemocnění?

Chcete se zbavit potíží?

Popis degenerativních nemocí mozku, míchy a příčiny vzniku

Jde o širokou škálu degenerativních poškození centrálního nervového systému. Dochází k poškození a zániku neuronů a nelze prokázat zánětlivý, toxický nebo metabolický původ.

Tyto nemoci se objevují v dospělosti, převážně presenilním a senilním věku. Často hovoříme o „předčasném stárnutí“.

Nemoci mohou být doprovázeny různými příznaky, demence je společný projev velké řady z nich. Mezi další společné rysy patří plíživý začátek, pomalý, často roky trvající progresivní průběh a častý familiární výskyt.

Patří sem degenerativní onemocnění postihující převážně mozkovou kůru. Nejčastěji jde o Alzheimerovu nemoc způsobující nevratné změny na mozku a pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek). Dále Pickovu nemoc, která je velmi podobná Alzheimerově, avšak postihuje především čelní oblast mozku, která má na starosti chování a některé povahové rysy. Může se projevovat nevhodným chováním, zanedbáváním zevnějšku a podobně.

Dále sem řadíme degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém, kdy jde o poruchy hybnosti způsobených zejména abnormalitami bazálních ganglií a jejich propojením, příkladem je Huntingtonova nemoc, Parkinsonova choroba a syndrom.

Součástí je i degenerativní onemocnění mozečku a degenerativní onemocnění míchy jako je Amyotrofická laterální skleróza (předčasná ztráta nervových buněk, které řídí činnost  svalů) či Juvenilní spinální svalová atrofie (vrozené onemocnění, při němž dochází k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnosti se pohybovat).

Léčba degenerativních onemocnění mozku, míchy – zbavte se potíží

Jelikož je ve většině případů těchto onemocnění příčina neznámá, základem léčby je výběr takové terapie, která má za cíl zmírnit průběh onemocnění, dále co nejvíce prodloužit kvalitní život nemocných.

Pro zmírnění průběhu lze volit farmakologickou léčbu, tak postupy nefarmakologické, kam patří rehabilitace a cvičení.

V rámci rehabilitační péče přináší významné účinky 3D pulzní terapie Biomag. Ta svým vasodilatačním a protizánětlivým efektem zlepšuje přísun živin a kyslíku pro centrální nervový systém a podílí se na zpomalování progrese nemoci a stabilizování zdravotního stavu.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Neuron – nervová buňka, základní stavební a funkční jednotka nervového systému.
 • Neurologie – lékařský obor zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému mozku, míchy, nervů, svalů.
 • Bazální ganglia – jádra šedé hmoty v oblasti velkého mozku, patří k extrapyramidovému systému a podílejí se na koordinaci pohybů.
 • Huntingtonova nemoc – dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se nekoordinovanými škubavými pohyby těla a ztrátou kognitivních funkcí (paměť).

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě degenerativních onemocnění mozku, míchy?

 • Pomáhá proti zánětům.
 • Má vasodilatační efekt.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů s degenerativním onemocněním mozku, míchy spočívají zejména v jejím vazodilatačním efektu.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Biomag používame na artrózy, fraktúry, reumatologické ochorenie, degeratívne ochorenie.

Medexim, Piešťany

Moja pacientka trpí Parkinsonovou chorobou. Každý deň sa venujeme reflexnej masáži a používame prístroj Biomag. V súčasnej dobe je badateľné zlepšenie, ľahšie sa pohybuje a po psychickej stránke je u nej vidieť pokrok.

Dagmar Leneková, Bratislava

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x