Dětská mozková obrna

Editor: | 17 července 2019

Pozorujete u svého dítěte opožděný vývoj? Značně později se přetáčí, leze nebo sedí? Upřednostňuje jednu polovinu těla před druhou? Může se jednat o dětskou mozkovou obrnu. Jde o poškození, kdy včasná léčba je rozhodující pro šanci dítěte překonat vývojovou poruchu.

Dětská mozková obrna - popis diagnózy
Obrázek: Dětská mozková obrna

Hledáte řešení mozkové obrny?

Chcete se zbavit potíží?

Popis dětské mozkové obrny a příčiny vzniku

V případě dětské mozkové obrny jde o poruchy centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti vzniklé z poškození nezralého mozku.

Kromě opožděného vývoje pohybových schopností jako je lezení a stoj patří k dalším příznakům změna ve svalovém napětí (snížený nebo zvýšeny tonus).

K poškození může dojít během těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života.

Onemocnění se projevuje v různých formách a poruchy se můžou projevit postupně v průběhu druhého až třetího roku života.

Rozeznáváme formy spastické a nespastické dětské mozkové obrny.

Častější je spastická forma a mezi její charakteristické projevy patří ztuhlé a trvale stažené (spastické) svaly v postižených místech. Tato forma způsobuje oslabení až ochrnutí končetin.

V některých případech pozorujeme i poruchy mentální, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikační, čití a jiná postižení.

Dětskou mozkovou obrnu nesmíme zaměňovat s dětskou obrnou – poliomyelitidou. Dětská obrna je virová infekční nákaza a je přenosná z člověka na člověka.

Dětská mozková obrna není chorobou dědičnou ani nakažlivou. Její příčinou je většinou nedostatečné okysličení mozkové tkáně, může to být i infekce nebo působení toxických látek a léků.

Léčba dětské mozkové obrny – zbavte se potíží

Dětská mozková obrna je choroba, kterou nelze vyléčit a nutno k ní přistupovat komplexně.

Vhodnou léčbou je možné dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte a přiblížit život dítěte téměř normálnímu.

Obecným pravidlem je, že čím dříve je léčba zahájena, tím je větší šance překonat vývojovou poruchu.

Základem léčby je pravidelná fyzioterapie. Je sestaven léčebný plán a rozhodující je pomoc rodiny a celého okolí.

Používá se mnoho rehabilitačních metodik. Jednou z nejefektivnějších je Vojtova metoda.

Výborné výsledky léčby u dětské mozkové obrny v rámci rehabilitace dosahuje 3D pulzní terapie Biomag, které již v osmdesátých letech popsal MUDr. Chvojka.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Normotonie – optimální fyziologické napětí svalu.
 • Myorelaxační efekt (spazmolytický efekt) – efekt uvolňující křeče/spazmy.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě dětské mozkové obrny?

 • Navozuje normotonii (optimální fyziologické napětí svalu).
 • Uplatňuje se spazmolytický efekt (uvolňující křeče/smazmy).
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů s dětskou mozkovou obrnou spočívají zejména ve vasodilatačním a spazmolytickém efektu jinak také efektu uvolňujícím křeče (spazmy).

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Jako masér doporučuji magnetoterapii svým klientům. Vynikající výsledky jsou u zádového svalstva, které je ztuhlé nachlazením, průvany. Dále u kojenců s dětskou mozkovou obrnou, u stavů po cévních mozkových příhodách, zmrzlých ramen …

Lenka Vidurková, Vracov

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk-je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x