Ischemická choroba dolních končetin (poruchy prokrvení)

Editor: | 14 května 2019

Máte pocit chladných nohou? Nutí vás křečovitá bolest v lýtku při chůzi zastavit? Zhoršují se potíže natolik, že bolesti přichází i v klidu? Pravděpodobně trpíte ischemií končetin, kdy může dojít k odumírání tkání či tvorbě vředů. V konečné fázi může být končetina ohrožena amputací.

Ischemická choroba dolních končetin
Obrázek: Ischemická choroba dolních končetin (poruchy prokrvení)

Hledáte řešení ischemie končetin?

Chcete se zbavit potíží?

Popis ischémie dolních končetin a příčiny vzniku

Při ischemické chorobě dolních končetin jde o onemocnění postihující tepny, kdy dochází k jejich zúžení až uzávěru. Dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit amputací končetiny.

Nejčastější příčinou je ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen.

V první fázi ischemické choroby dolních končetin nemocný nepociťuje žádné obtíže. Cévy jsou jen mírně zúžené a stačí ještě dostatečně zásobovat končetiny krví. Nemocní nepříznivě reagují pouze na kolísání teplot. Za chladného počasí si nemocní častěji stěžují na pocit studených nohou.

Ve druhé fázi choroby je příznakem bolest. Tato fáze je typická takzvanou intermitentní klaudikací, kdy nemocný při chůzi v důsledku bolesti zastaví a odpočine si, bolest odezní a může pokračovat v chůzi. Mohou se již objevovat trofické změny.

Trvalá bolest končetiny znamená třetí fázi.

V poslední, čtvrté fázi je stav prokrvení končetiny již kritický, objevují se svalové záškuby a křeče. Nemocný je ohrožen odumřením tkání, které se nejprve projeví na okrajových částech končetiny.

Hlavním rizikovým faktorem vzniku ischemické choroby dolních končetin je:

 • kouření,
 • nedostatek pohybu,
 • vyšší věk,
 • psychické stresy,
 • obezita,
 • cholesterol,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes a další.

Léčba ischemie dolních končetin – zbavte se bolesti

Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace ischemické choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny.

Důležitá je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů (eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky).

Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

Při akutní končetinové ischemii je vyžadováno znehybnění, zahalení a podložení končetiny, podání heparinu, analgetik a uklidněni pacienta.

Definitivní řešení spočívá v provedení vyšetření angiografií nebo duplexní sonografií, které slouží k rozhodnutí o dalším postupu v rámci cévní chirurgie.

V případě defektu na končetině jsou zapojeny nástroje k hojení ran, jakými jsou například takzvané vlhké hojení ran nebo fyzikální léčba v podobě 3D pulzní terapie, nebo ultrazvukové terapie.

 3D pulzní terapie Biomag pomáhá řešit důsledky ischemie dolních končetin.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Trofické změny – změny kůže (kůže je sušší, chladnější, olupuje se, vznikají kožní defekty, dochází ke ztrátě ochlupení).
 • Bürgerova choroba – onemocnění charakteristické zánětem tepen a žil horních nebo dolních končetin .(hlavně u kuřáků)
 • Vazokonstrikce neboli stažení cév proces, při kterém dochází k zúžení cév, zejména tepen a žil.
 • Angiografie – zobrazovací metoda pro vyšetření krevních cév.
 • Ateroskleróza – kornatění tepen v důsledku ukládání tukových látek do stěn tepny.
 • Duplexní sonografie – ultrazvukové zobrazení srdce nebo cév s dopplerovským zobrazením rychlosti proudění krve.
 • Klaudikace – občasné kulhání, k němuž dochází v důsledku prudké ochromující bolesti vznikající při chůzi, která po odpočinku mizí.
 • Vlhké hojení ran – metoda krytí ran založená na principu tvorby optimálně vlhkého prostředí v ráně.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě ischemie končetin? 

 • Uplatňuje se vasodilatační efekt.
 • Stimuluje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v exponované tkáni.
 • Vytváří lokálně lepší metabolické podmínky.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) na léčbu ischemie končetin jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená výzkumným týmem Y. Pana (2013) z oddělení interního lékařství 92.nemocnice v čínském Nanpingu prokazuje, že pulzní terapie (PEMF) zlepšuje prokrvení a tvorbu nových krevních cest u akutní ischemie dolních končetin. Z uvedeného vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag pomáhá při léčbě pacientů s ischemickým postižením končetin. Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Máme špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách. Cítím, že nám magnetoterapie pomáhá. Navíc magnetuji pitnou vodu k pití i měkké ovoce. Přístroj máme po ruce, kdykoliv jej lze použít.

Danuše Sobotková

Kdo má špatně prokrvené nohy, ať si dá aplikátor pod lýtka a pod chodidla, neuvěřitelně se prokrví nohy.

Rudolf Blaščok, Stará Bělá

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x