Lehká mozková dysfunkce (LMD)

Editor: | 17 července 2019

Je vaše dítě značně nepozorné? Nedokáže se dlouhodobě koncentrovat na jednu věc a je hyperaktivní? Pokud na základě těchto a dalších projevů máte podezření, že jde o lehkou mozkovou dysfunkci, nejlépe je realizovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Lehká mozková dysfunkce (LMD) - popis diagnózy
Obrázek: Lehká mozková dysfunkce (LMD)

Hledáte řešení LMD?

Chcete se zbavit potíží?

Popis lehké mozkové dysfunkce a příčiny vzniku

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je postižení centrálního nervového systému (CNS) dítěte.

Z rozsahu poškození na bázi strukturálních změn centrálního nervového systému vyplývá i široká škála projevů lehké mozkové dysfunkce odlišných od běžné normy:

 • nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností,
 • poruchy pozornosti,
 • hyperaktivita až hypoaktivita,
 • nesoustředěnost,
 • malá vytrvalost,
 • únavnost,
 • impulsivita,
 • překotnost,
 • výkyvy nálad a duševní výkonnosti,
 • emoční labilita,
 • infantilní chování,
 • problémy s usínáním,
 • noční pomočování,
 • noční děsy,
 • poruchy ve vývoji řeči,
 • tělesná neobratnost,
 • poruchy vnímání, učení, čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), a jiné.

Porucha vzniká nejčastěji během nitroděložního života dítěte, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů.

Synonymem je též výraz lehká dětská encefalopatie (LDE).

V současné době se používá čím dál více moderní název ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), což znamená porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

Též je možné setkat se s pojmem ADD (Attention Deficit Disorders), který značí poruchu pozornosti bez hyperaktivity.

Léčba lehké mozkové dysfunkce – zbavte se potíží

Důležité je včasné rozpoznání lehké mozkové dysfunkce a následná pomoc dítěti jako je například odklad školní docházky.

Základem léčby je farmakoterapie zaměřená hlavně na „výživu mozku“ a zvětšení průtoku krve mozkovými cévami směřující ke zvětšení přísunu kyslíku a glukózy k nervovým buňkám a cílená dlouhodobá rehabilitace.

Využívá se EEG-biofeedback, což je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby.

Výborné účinky mají vitaminy za skupiny B a minerály (především hořčík, který je doporučován pro zklidnění hyperaktivních dětí).

Pulzní terapie Biomag je optimální metodou, která v sobě zahrnuje jednak požadovaný účinek farmakoterapie (zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a živin v centrálním nervovém systému) a je zároveň vhodnou fyziatrickou léčebnou metodou vedoucí k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Hyperaktivita – je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí.
 • Hypoaktivita – je fyzická stav, který se projevuje abnormálně sníženou, oslabenou aktivitou.
 • Dyslexie – porucha čtení.
 • Dysgrafie – porucha psaní.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě lehké mozkové dysfunkce?

 • Zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v centrálním nervovém systému.
 • Upravuje svalový ton ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů se lehkou mozkovou dysfunkcí spočívají zejména ve vasodilatačním a regeneračním efektu.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

S přístrojem Biomag jsme spokojeni o čemž svědčí to, že je používán denně. Přístroj vřele doporučuji každému, protože čím dříve jej při začínajících zdravotních problémech budete používat, tím bude snazší tyto problémy zmírnit či odstranit.

František Zeman, Semily

Užívání Biomagu je bezproblémové a hlavně DOMA! Nemusíte docházet do zdravotnických zařízení, ale v klidu doma neomezovaní délkou léčebného procesu. To je hlavní deviza přístroje Biomag.

Alena Pastyříková, Praha 3

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x