Magnetizace vody

Editor: | 3 listopadu 2018

Charakteristika programu magnetizace vody:Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole aplikujeme na pitnou vodu a případně jídla s velkým obsahem vody (nápoje, ovoce apod.). Takto ovlivněné nápoje využíváme tam, kde je žádoucí podpořit pitným režimem detoxikační a metabolické děje v organizmu.

Obrázek: Magnetizace vody

Hledáte řešení zdravotních problémů?

Zeptejte se nás

Cíl aplikace magnetoterapie při magnetizaci vody

Cíl aplikace při magnetizaci vody: Ovlivněním vnitřní struktury a vazeb molekul vody, dochází k aktivaci a zvýšení vazebných schopností vody jako rozpouštědla. Magnetizovaná voda pak ovlivňuje všechny metabolické děje v organizmu.

Zkušenosti pacientů

Prístroj používam na chorú nohu a ďalej denne na magnetizáciu vody, ako aj na polievanie izbových kvetov na ktoré to má tiež pozitívne účinky.

Jozef Marták, Moravské Lieskové

Máme špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách. Cítím, že nám magnetoterapie pomáhá. Navíc magnetuji pitnou vodu k pití i měkké ovoce. Přístroj máme po ruce, kdykoliv jej lze použít.

Danuše Sobotková

Velmi často používáme přístroj krom jiného i k magnetizaci vody. Pro mne je výhodnější užívat tento přístroj doma než jezdit do rehabilitačního centra.

Ing. Petr Martínek, Maršovice

Popis magnetizace vody

Stimulaci vody a potravin s vysokým obsahem vody nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem dochází k určitým změnám ve fyzikálních vlastnostech vody a její biologické aktivity. To lze využit tehdy, když je potřeba podpořit léčbu úpravou pitného režimu.

Využití magnetizované vody k léčebným účelům lze datovat na tisíciletí. Byla a stále je na celém světě využívána spíše na základě empirických zkušeností. Teprve v posledních létech se objevují první seriózní a vědecky podložené informace o biologické aktivitě vody ovlivněné magnetickým polem. Voda je v těle člověka i zvířete univerzálním prostředím, v němž probíhají složité životní děje. Představuje základní vehikulum ovlivňující zdravotní stav a výkonnost organizmu. Proto platí „Sine aqua deest vita“ – bez vody není života.

Je rozpustidlem mnoha látek a významně se uplatňuje v metabolismu na všech úrovních, je nosičem minerálů, stopových prvků, slouží jako chladicí kapalina a brání tak přehřátí organizmu. Další funkcí vody je odplavování zplodin vznikajících při metabolických procesech ve formě moči.

Z fyzikálního a chemického hlediska nemá voda mezi ostatními známými sloučeninami obdoby. Vykazuje anomálie ve všech svých fyzikálně chemických vlastnostech bez výjimky. Kdyby se voda chovala analogicky jako sloučeniny podobného složení, nemohl by na zemi existovat život v té podobě, jak jej známe dnes (M.Štěpánek a kol.).

Prostorovým uspořádáním molekuly vody je dán její polární charakter. Ze dvou molekul vody jedna váže vodík na kyslík, zatímco druhá (vlivem kyslíkového atomu s volným elektronovým párem) se spojí vodíkovým můstkem. Toto spojení vede v chování vody k řadě anomálií. Vodíkovými můstky se molekuly vody spojují do podoby řetězců a cyklických a rozvětvených útvarů. Všechny tyto útvary neustále vznikají a zanikají a nejčastěji bývají obklopeny monomerními molekulami vody. Tyto svazky vedou např. k tomu, že sloučeniny s molekulou stejné podoby a velikosti jako molekula vody jsou za týchž stavových podmínek již ve stavu plynném, zatímco voda zůstává ještě dlouho ve skupenství tekutém nebo pevném. Přestože jde o oxid nejlehčího chemického prvku – vodíku (oxid vodný), má tekuté skupenství. Všechny obdobné oxidy těžších prvků (uhlík, dusík, síra) jsou za stejných podmínek ve skupenství plynném.

Vodíkovými můstky lze vysvětlit i další anomálii vody – zvětšení objemu při přechodu do pevného skupenství. Při přechodu do pevného stavu vzrůstá objem o 10 % a vzniklý led plave na vodě – má menší hustotu než kapalná voda.
Anomálie tepelné roztažnosti vody – maximální hustota je při 4°C. Je způsobená tím, že se molekuly vody při nižších teplotách pod 4°C začínají shlukovat do útvaru podobných mřížce ledu – tj. s většími dutinami než u vody při vyšší teplotě. Zahříváme-li vodu z 0°C na 4°C, zmenšuje se její objem a její hustota roste. Ve 4°C voda dosahuje maximální hustoty 1000 kg na kubický metr. Teprve od teploty 4°C výše se objem vody zvětšuje a hustota se zmenšuje. V zimě se největší hustota vodních ekosystémů nachází u dna právě při teplotě 4°C, nad i pod, je teplota i hustota jiná (nižší, vyšší); mohou zde přežívat organismy v zimním období.

Můžete léčit i tyto potíže

  • Magnetizace vody
  • Klíšťová encefalitida – rekonvalescence
  • Dna
  • Celulitida
  • Chrupavky, poškození menisku, regenerace
  • Medical program

Polární charakter vody způsobuje, že se voda elektrickému poli přizpůsobuje daleko lépe, než jiné kapaliny. Těleso s elektrickým nábojem je ve vodě okamžitě obklopeno opačně nabitými konci shluků řetězců molekul vody, co sníží vlastní náboj tělesa a omezí jeho působení do okolí. Řetězce molekul vody, které nesou na svých koncích elektrické náboje, mají schopnost rozpouštět iontové sloučeniny a způsobují solvataci iontů.

Voda je neelastickou a nestlačitelnou kapalinou, co je důležité pro zachování tvaru organizmu.
Voda je sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Vodík i kyslík mají tři izotopy. Z toho plyne, že voda je vlastně různorodou směsí látek. Voda může tvořit devět různých trojrozměrných uskupení a je vlastně směsí 42 látek.

Magnetické pole bezprostředně ovlivňuje a určuje podobu uskupení a útvarů vody. Byla prokázaná jiná absorce UV paprsku ve vodě magnetizované a nemagnetizované. Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se i její chuťové vlastnosti. Experimenty s užíváním „magnetizované vody“ prokázaly větší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt a potíže s vylučováním. Magnetizovaná voda působí jako diuretikum, má protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém, urychluje vylučování toxinů a zplodin metabolizmu a napomáhá regeneraci tkání. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky.

Využití magnetoterapie při magnetizaci vody

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie řady Biomag® umožňuje velmi jednoduše přípravu magnetizované vody v domácích podmínkách – např. vložením lahve s vodou nebo ovoce do solenoidu. Tato voda má velmi dobré detoxikační účinky a celkově napomáhá k udržení a zlepšení kvality látkové výměny. Je vhodná taktéž pro ošetření pokožky při ekzému apod.

Zmagnetizovaná voda v kombinaci s ostatní léčbou výrazně napomáhá uzdravení. Používá se obvykle vnitřně, ale může být použita i k vnějšímu výplachu očí, rány nebo popáleniny. V humánní i veterinární medicíně, v kombinaci s léčebnou nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií, ji lze podávat prakticky u všech léčebných programů.

Magnetoterapie a magnetizace vody – Vaše dotazy

Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při magnetizaci vody? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při magnetizace vody.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

  • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
  • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
  • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
  • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x