Programy a vybavení přístrojů magnetoterapie Biomag®

Editor: | 5 září 2019

Přístroje Biomag jsou vybaveny různým počtem výstupů a ty mají různý výkon. Každý model má také jiný počet vestavěných programů, které jsou zaměřeny na různé zdravotní stavy.

Přístroje BIOMAG do roku 1999
Programové vybavení přístrojů BIOMAG se vždy vyvíjelo současně s novými poznatky o účincích léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem a v různých typech obsahuje celou škálu nízkofrekvenčních programů. Přístroje řady BIOMAG se v naší zemi začaly vyrábět již od roku 1989 a postupem let se jejich různé typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) staly důležitou součástí lékařské péče v lázních, rehabilitacích a dalších zdravotnických zařízeních.

Přístroje nové řady BIOMAG
(BIOMAG LUNA, BIOMAG LAGUNA, BIOMAG LITUS) využívají nových ještě pokročilejších technologií. Jsou to moderní, navíc snadno přenosné přístroje s velmi propracovanými a účinnými aplikátory a jako celek slouží pro aplikaci pulzních magnetických polí o nízké frekvenci v rozsahu 1 až 81 Hz, která mají na člověka příznivé regenerační účinky a posilují imunitní systém. Nové přístroje BIOMAG využívají osvědčených programů a frekvenčních rozsahů a navíc je novými řešeními dosaženo ještě lepšího tvaru průběhu pulzu, zejména jeho náběžné a sestupné hrany, což je pro kladný účinek jeden z velmi důležitých parametrů. Programy jsou rozděleny do dvou skupin a to na rehabilitační a speciální.

Všechny přístroje nové řady BIOMAG jsou osazeny mikroprocesory, informačními displeji a jsou plně automatizovány. Obsluha přístrojů je velmi jednoduchá. Všechny funkční stavy, včetně poruchových, jsou signalizovány. Některé stavy jsou zároveň doprovázeny současně zvukovou signalizací. Přístroje vydávají pulzy jedné polarity a proto umožňují určovat severní a jižní polaritu aplikátorů. Mají volbu časových rozsahů a výstupního výkonu, dva výstupy a na své velmi malé rozměry velký výstupní výkon, jež zaručuje dostatečnou indukci mag. pole na aplikátorech. Přístroj BIOMAG LUNA (většinou s jedním výstupem pro aplikátory) se již nevyrábí a nahradili jsme jej novým dvouvýstupovým přístrojem.

Přístroj Biomag® Laguna patří k nejvyužívanějším přístrojům. Má dva výstupy pro aplikátory, v provedení REHAB 15 programů v rozsahu frekvencí 1 až 25 Hz,v provedení SPECIAL, určeným zejména pro odborná pracoviště, 21 programů v rozsahu frekvencí 1 až 81 Hz. Toto vybavení se ukázalo nejvýhodnější pro potřeby různých aplikací pulzním magnetickým polem. Přístroj má navíc možnost volby časových rozsahů aplikací a volbu intenzity magnetického pole. Tlačítko TEST pak umožňuje testování všech funkcí přístroje před započetím aplikace.

Přístroj Biomag® Litus poskytuje možnost až 4 výstupů a další možnosti paměťových a výkonových funkcí včetně vysokého komfortu a jednoduchosti obsluhy.

Všechny přístroje nové řady Biomag® byly již vyvinuty jako přenosné magnetoterapeutické přístroje, aby umožňovaly léčbu nejen v rehabilitačních a ambulantních zařízeních, ale i individuální léčbu u pacientů v domácnosti.

Pro informace o nejnovějších přístrojích Biomag klikněte zde

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x