Programy a vybavení přístrojů magnetoterapie Biomag®

Editor: | 3. listopadu 2018

Přístroje BIOMAG do roku 1999
Programové vybavení přístrojů BIOMAG se vždy vyvíjelo současně s novými poznatky o účincích léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem a v různých typech obsahuje celou škálu nízkofrekvenčních programů. Přístroje řady BIOMAG se v naší zemi začaly vyrábět již od roku 1989 a postupem let se jejich různé typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) staly důležitou součástí lékařské péče v lázních, rehabilitacích a dalších zdravotnických zařízeních.

Přístroje nové řady BIOMAG
(BIOMAG LUNA, BIOMAG LAGUNA, BIOMAG LITUS) využívají nových ještě pokročilejších technologií. Jsou to moderní, navíc snadno přenosné přístroje s velmi propracovanými a účinnými aplikátory a jako celek slouží pro aplikaci pulzních magnetických polí o nízké frekvenci v rozsahu 1 až 81 Hz, která mají na člověka příznivé regenerační účinky a posilují imunitní systém. Nové přístroje BIOMAG využívají osvědčených programů a frekvenčních rozsahů a navíc je novými řešeními dosaženo ještě lepšího tvaru průběhu pulzu, zejména jeho náběžné a sestupné hrany, což je pro kladný účinek jeden z velmi důležitých parametrů. Programy jsou rozděleny do dvou skupin a to na rehabilitační a speciální.

Všechny přístroje nové řady BIOMAG jsou osazeny mikroprocesory, informačními displeji a jsou plně automatizovány. Obsluha přístrojů je velmi jednoduchá. Všechny funkční stavy, včetně poruchových, jsou signalizovány. Některé stavy jsou zároveň doprovázeny současně zvukovou signalizací. Přístroje vydávají pulzy jedné polarity a proto umožňují určovat severní a jižní polaritu aplikátorů. Mají volbu časových rozsahů a výstupního výkonu, dva výstupy a na své velmi malé rozměry velký výstupní výkon, jež zaručuje dostatečnou indukci mag. pole na aplikátorech. Přístroj BIOMAG LUNA (většinou s jedním výstupem pro aplikátory) se již nevyrábí a nahradili jsme jej novým dvouvýstupovým přístrojem.

Přístroj Biomag® Laguna patří k nejvyužívanějším přístrojům. Má dva výstupy pro aplikátory, v provedení REHAB 15 programů v rozsahu frekvencí 1 až 25 Hz,v provedení SPECIAL, určeným zejména pro odborná pracoviště, 21 programů v rozsahu frekvencí 1 až 81 Hz. Toto vybavení se ukázalo nejvýhodnější pro potřeby různých aplikací pulzním magnetickým polem. Přístroj má navíc možnost volby časových rozsahů aplikací a volbu intenzity magnetického pole. Tlačítko TEST pak umožňuje testování všech funkcí přístroje před započetím aplikace.

Přístroj Biomag® Litus poskytuje možnost až 4 výstupů a další možnosti paměťových a výkonových funkcí včetně vysokého komfortu a jednoduchosti obsluhy.

Všechny přístroje nové řady Biomag® byly již vyvinuty jako přenosné magnetoterapeutické přístroje, aby umožňovaly léčbu nejen v rehabilitačních a ambulantních zařízeních, ale i individuální léčbu u pacientů v domácnosti.

Pro informace o nejnovějších přístrojích Biomag klikněte zde