Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Artróza kolene a její hojení pomocí pulzní magnetoterapie

Artróza kolene a její hojení pomocí pulzní magnetoterapie v testovací skupině 40-ti pacientů. Výsledky na toto téma byli hodnoceny po tom, co každý podstoupil korekční osteotomii holenní kosti a vychází z přísných podmínek randomizované dvojitě zaslepené studie.

Celkem 40 pacientů, jak bylo již zmíněno před zahájením terapie absolvovalo osteotomii holenní kosti, což je operace, při které je kost buď zkrácena, prodloužena nebo zarovnána.

Tito pacienti byli následně pro účely studie rozděleny do dvou skupin – aktivní a kontrolní. Čtyři ortopedičtí chirurgové cizí ve vztahu (nezávislí) k této studii a jejím podmínkám byli nakonec požádáni, aby zhodnotili rentgenogramy pořízené 60 dnů po operaci a určili stupeň zhojení u jednotlivých pacientů. Jednotlivé případy byly řazeny do 4 kategorií, kde čtvrtá představovala nejúspěšnější zhojení.

V kontrolní skupině bylo po posouzení 73,6% pacientů zařazeno do 1. a 2. kategorie, kdežto v aktivní skupině, která podstoupila pulzní magnetoterapii, bylo 72,2% pacientů zařazeno do 3. a 4. kategorie (nejúspěšnější zhojení).

U stejnorodé skupiny pacientů má tedy pulzní magnetoterapie velmi pozitivní hojivé účinky na pacienty s artrózou kolene, kteří podstoupili operaci holenní kosti.

Zdroj: Mammi, G. I. et al. (1993) The electrical stimulation of tibial osteotomies: Double-blind study. Clinical Orthopaedics and Related Research. (288), 246–253.

Elektrická stimulace tibiální osteotomie / The Electrical stimulation of Tibial Osteotomies
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8458140

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.