Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Diabetická neuropatická bolest u 225 pacientů

Diabetická neuropatická bolest u 225 pacientů byla předmětem zkoumání randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované paralelní studie (Weintraub et al., 2009). Studie se pořádala na 16 akademických a klinických pracovištích v 13 zemích světa.

Tato vědecká práce, publikovaná v oficiálním žurnálu amerického kongresu rehabilitačního lékařství, probíhala u 225 pacientů se symptomatickou diabetickou periferní neuropatií.

Mezinárodní tým se snažil určit, zda opakující se a kumulativní vystavení bolestivých chodidel nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii o frekvenci od 8 do 25 Hz zmírní neuropatickou bolest, ovlivní kvalitu spánku a zajistí regeneraci nervů.

Z této velmi rozsáhlé studie vyplynuly zajímavé a pozitivní výsledky. Pomocí kožní biopsie ve třech standardních oblastech na dolní končetině, bylo zaznamenáno značné zvýšení hustoty epidermálních nervových vláken a to i přesto, že při tomto nastavení magnetoterapie nedošlo k okamžitému odstranění neuropatické bolesti.

Odborný tým z této studie proto navrhl další rozšířené testování nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie vyšší intenzity s delší dobou léčebných aplikací. Důvodem tohoto návrhu byla mimo jiné skutečnost, že pacienti zaznamenali celkové zlepšení a snížení svědění v chodidlech.

Zdroj: Weintraub, M. I. et al. (2009) Pulsed Electromagnetic Fields to Reduce Diabetic Neuropathic Pain and Stimulate Neuronal Repair: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 90 (7), 1102–1109.

Pulzní elektromagnetická pole snižují diabetickou neuropatickou bolest a stimulují neuronální obnovu / Pulsed electromagnetic fields to reduce diabetic neuropathic pain and stimulate neuronal repair

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19577022

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.