Léčba akutní ischemie dolních končetin

Editor: | 5 února 2020

Léčba akutní ischemie dolních končetin a diabetu na zvířecím modelu za pomoci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie (15 Hz, 1,2 mT) byla předmětem studie výzkumného týmu Y. Pana (2013).   

Ischemie dolních končetin představuje velký problém u pacientů trpících diabetem, a to díky chabé novotvorbě cév (neovaskularizace).

Dřívější studie již prokázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dokáže podpořit růst a obnovu krevních cév v ischemických lézich.

Tato studie se však zabývala otázkou, zda bude mít pulzní magnetické pole podobné terapeutické účinky i na případy ischemie končetin spojené s diabetem.

Výsledky prokázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie zlepšuje prokrvení a tvorbu nových krevních cest u akutní ischemie dolních končetin, a to především pozitivním účinkem pulzního elektromagnetického pole na fibroblastový růstový faktor 2 (FGF-2).

Pulzní elektromagnetická terapie tak může být nedocenitelná při léčbě diabetických pacientů s ischemickým postižením končetin.

Zdroj: Pan, Y. et al. (2013) Effects of PEMF on microcirculation and angiogenesis in a model of acute hindlimb ischemia in diabetic rats. Bioelectromagnetics. [Online] 34 (3), 180–188.

Účinky PEMF na mikrocirkulaci a angiogenezi v modelové situaci akutní ischemie zadních končetin u diabetických krys / Effects of PEMF on microcirculation and angiogenesis in a model of acute hindlimb ischemia in diabetic rats

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952041

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x