Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Informativní dodatek – prodloužená záruka

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Fotografie, ID dotazu, Jméno, Kopie dokladu o zakoupení, Město, Na co je přístroj aplikován – Biomag extra, Obor či profese, Oslovení, Příjmení, Společnost, Stát, Telefon, Titul před jménem, Titul za jménem, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytnutí prodloužené záruky na přístroje Biomag a publikování zkušenosti zákazníka s přístroji Biomag

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová, 50601 Jičín.