Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Podmínky prodloužené záruky

Poskytovatel záruky prohlašuje, že z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejní fotokopii dokladu o koupi ani žádná data v něm, která by byla v rozporu s prvním bodem těchto podmínek.

❖ Poskytovatelem prodloužené záruky: Karel Hrnčíř – BIOMAG se sídlem na adrese Chomutice 81, 507 53 Chomutice, Česká republika. Kontaktní adresa firmy: Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, Česká republika je určená pro uplatnění prodloužené záruky a zaslání zdravotnického prostředku do servisu. Toto platí, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodne jinak, například na zaslání do servisu přes lokálního distributora.

❖ Prodlouženou zárukou se rozumí záruka na bezplatný servis a výměnu vadných součástek zdravotnického prostředku, které nebyly poškozené z důvodu nesprávného používání dle návodu k použití a všeobecných podmínek záruky platných ve standardní lhůtě (24 měsíců od koupě zdravotnického prostředku).
Prodloužená záruka se však nevztahuje na akumulátor (pokud je součástí výbavy), který je obecně považován za spotřební zboží a jeho výdrž je ovlivněna intenzitou používání. Doporučujeme se řídit návodem k použití v kapitole Údržba přístroje. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení povrchů zdravotnického prostředku a jeho příslušenství.
Dopravu do servisu poskytovatele záruky hradí zákazník. Dopravu k zákazníkovi hradí poskytovatel záruky (v případě uznání záruky).
Délka této prodloužené záruky se přičítá ke standardní záruce 24 měsíců. Celková délka záruky je tedy 36 měsíců (pokud není uvedeno jinak) od data zakoupení. Toto datum musí být čitelně uvedeno na fotokopii dokladu o zakoupení zdravotnického prostředku. Fotokopii dokladu můžete poslat také emailem na biomag@biomag.cz, případně s požadavkem na servis.
Prodlouženou záruku lze získat pouze v případě, že jste tento formulář zpětné vazby a spolu s kopií dokladu o koupi odeslali dříve, než uplynula standardní záruka 24 měsíců od data zakoupení zdravotnického prostředku.

❖ Společně s produktem je nutné do servisu odeslat také popis závady a kopii dokladu potvrzující
prodlouženou záruku. Tento doklad obdržíte emailem po odeslání této zpětné vazby a naši kontrolu všech údajů, včetně data zakoupení zdravotnického prostředku.

❖ Kompletní zásady ochrany osobních údajů v českém jazyce:
https://www.biomag.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Platné od 01. 08. 2023

REV B 23/08