Úspěšnost léčby bolesti zad

Editor: | 5 února 2020

Úspěšnost léčby bolesti zad za použití nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole o frekvencích 5 – 10 Hz byla u 36 pacientů hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii (Lee et al., 2006).

Pro větší vypovídající hodnotu výsledků byla jakákoliv analgetika či fyzioterapie během celého trvání studie zakázána. Samotná pulzní magnetoterapie byla tři týdny aplikována 15 minut třikrát týdně. Další 4 týdny pak posloužily k zhodnocení dlouhotrvajících účinků terapie.

Výsledky jednoznačně potvrdily analgetický účinek pulzního magnetického pole. Po celou dobu trvání této studie poskytovala nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie svým pacientům výraznou úlevu od bolesti.

Placebo skupina zdaleka takových výsledků nedosáhla ani v jednom ze tří kontrolních bodů měření, tedy ani po skončení terapie, ani týden na to, či dokonce po dalších třech týdnech.

Pulzní magnetoterapie o frekvencích 5-10 Hz prokazatelně ulevuje od bolesti a dopomohá k lepší pohyblivosti pacientů. Pulzní magnetoterapie je tak užitečným terapeutickým nástrojem pro konzervativní léčení chronické bolesti dolní částí zad.

Zdroj: Lee, P. et al. (2006) Efficacy of Pulsed Electromagnetic Therapy for Chronic Lower Back Pain: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Journal of International Medical Research. 34 (2), 160.

Účinnost pulzní elektromagnetické terapie při léčbě bolesti zad / Efficacy of Pulsed Electromagnetic Therapy for Chronic Lower Back Pain: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16749411

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bolesti páteře

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x