Zhodnocení dvou způsobů léčby syndromu karpálního tunelu

Editor: | 5 února 2020

Zhodnocení dvou způsobů léčby syndromu karpálního tunelu provedl na 40 pacientech lékařský tým (Dakowicz et al., 2010) v polské univerzitní nemocnici v Białystoku. Byla testována účinnost nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o frekvencích 10-40 Hz a intenzitách 1 – 5 mT, a to i v kombinaci s laserovou stimulací.

Všichni pacienti byli rozděleni do dvou skupin a podstoupili během deseti pracovních dnů a s dvoutýdenní přestávkopu po pěti dnech, nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Pouze jedna skupina však absolvovala i laserovou biostimulaci. Vyhodnocení účinků léčby proběhlo po prvních pěti dnech terapie, po skončení terapie a následně po 6 měsících.

Již po prvních pěti dnech terapií došlo u obou skupin v průměru k téměř 40% zmírnění bolesti. Během dvoutýdenní pauzy se intenzita držela na stejné úrovni, ale pak po úplném dokončení léčby ještě klesla. Celkově došlo u obou skupin v průměru k 70% zmírnění bolesti a zlepšení spánku, což napovídá, že by se terapie měla absolvovat opakovaně.

Nicméně dlouhodobé účinky léčby se projevily i po 6 měsících, kdy byla intenzita bolesti stále snížena, i když už jen o 30%. Porovnáním výsledků obou skupin se také ukázalo, že laserová biostimulace skromně přidává na celkové účinnosti léčby, ale postrádá dlouhodobý vliv.

Jinak zjištění této studie jasně potvrzují analgetický účinek nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole. Pulzní magnetoterapie tedy představuje vhodnou léčbu pro pacienty se syndromem karpálního tunelu, ať už v kombinaci s laserovou biostimulací nebo bez.

Zdroj: Dakowicz, A. et al. (2010) Assessment of the effectiveness of two different physiotherapy procedures in the conservative treatment of carpal tunnel syndrome. Reumatologia. 48 (4), 225–229.

Zhodnocení účinnosti dvou různých fyzioterapeutických postupů u konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu / Assessment of the effectiveness of two different physiotherapy procedures in the conservative treatment of carpal tunnel syndrome 
http://www.termedia.pl/Original-paper-Assessment-of-the-effectiveness-of-two-different-physiotherapy-procedures-in-the-conservative-treatment-of-carpal-tunnel-syndrome,18,15294,0,1.html 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Karpální tunel

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x