Sexuální dysfunkce u mužů (poruchy erekce)

Editor: | 3 prosince 2019

Ztrácíte touhu po pohlavním styku, dostavují se poruchy erekce nebo naopak máte problém ovládat svou ejakulaci? Potíže spadající do kategorie sexuálních dysfunkcí lze často velmi účinně řešit, proto neváhejte a bez obav se obraťte na příslušného odborníka.

Sexuální dysfunkce u mužů - popis diagnózy
Obrázek: Sexuální dysfunkce u mužů (poruchy erekce)

Hledáte řešení sexuální dysfunkce?

Chcete se zbavit potíží?

Popis sexuální dysfunkce u mužů a příčiny vzniku

Sexuální dysfunkce u mužů zahrnuje ztrátu sexuální touhy, poruchy erekce, předčasnou ejakulaci a dysfunkční orgasmus.

K nedostatku či ztrátě sexuální touhy může docházet v důsledku primární příčiny – nedostatečné produkci androgenů. Častější sekundární příčinou bývá deprese.

Poruchy erekce patří mezi nejčastější. S tímto problémem se alespoň jednou setká většina mužů. Ojedinělá selhání nelze označovat za dysfunkci. Problémy se často objevují s přibývajícím věkem.

Na vině může být:

 • stres,
 • deprese,
 • špatná životospráva.

Pokud problémy trvají déle než 6 měsíců, mluvíme o erektilní dysfunkci (často používán výraz impotence).

O předčasné (překotné) ejakulaci hovoříme zhruba, dochází-li před nebo do 15 vteřin po začátku soulože, a to v případech, které nejsou následkem dlouhodobého chybění sexuální aktivity.

Termínem dysfunkční orgasmus označujeme problém s dosažením orgasmu, kdy může navzdory vhodné stimulaci zcela chybět nebo se dostavuje po velmi dlouhé době.

Léčba sexuální dysfunkce u mužů – zbavte se potíží

Základem léčby je správná diagnostika příčiny dysfunkce. Dle ní zvolí odborník další postup.

V léčení poruch erekce a impotence se uplatňuje psychoterapie, farmakologické zvyšování centrální sexuální aktivity, vasodilatační farmaka, inhibitory fosfodiesterázy 5 a jiné.

Při poruchách erekce a impotenci se může velmi pozitivně uplatnit 3D pulzní terapie Biomag a to hlavně svým vasodilatačním účinkem.

Polarizace krvinek v důsledku jejich přechodu magnetickým polem aplikátoru ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami.

Dále dochází působením terapie k aktivaci parasympatiku a k efluxu Ca2+ iontů, což vede také k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak a samozřejmě na zlepšení stavu poruch erekce či impotence.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Androgeny – mužské pohlavní hormony vznikající ve varlatech, malá množství vznikají též v kůře nadledvin, a to i u ženy, u níž způsobují mimo jiné ochlupení v podbřišku a v podpaží.
 • Inhibitory fosfodiesterázy 5 – léky, které se užívají k léčbě erektilní dysfunkce. Inhibují aktivitu fosfodiesterázy 5, která je výrazně zastoupena v kavernózním tělesu penisu a v hladké svalovině cév.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě sexuální dysfunkce u mužů?

 • Pomáhá svým vasodilatačním efektem zejména u všech variant sexuální dysfunkce, kde je z různých příčin ztížen průtok okysličené krve.
 • Zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů.
 • Působí proti zánětům.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) v případě sexuálních dysfunkcí u mužů jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená ruským lékařským týmem I. I. Gorpinchenka u 105 mužů potvrzuje, že léčba pomocí pulzní terapie (PEMF) nabízí o třetinu vyšší šanci na obnovení sexuálních funkcí a zároveň zlepšení téměř každému druhému pacientovi trpícím sexuální poruchou. Z publikovaného textu vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag může pomoci při léčbě těchto potíží.  Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Při použití různých magnetických stimulátorů bylo zaznamenáno výrazné zlepšení u mužů trpících různými sexuálními poruchami.

I. Gorpinchenko, Použití magnetických zařízení při léčbě sexuálních poruch u mužů, Lik Sprava (3-4), 1995, s. 95–97.

Výsledky placebem kontrolované studie ukázaly, že magnetoterapie má výborné účinky na krevní oběh u mužů trpících sexuálními problémy.

I. V. Karpukhin V. A. Bogomol', Lokální vakuová magnetoterapie při impotenci pacientů, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40.

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x