Akční potenciál izolovaného sedacího nervu

Editor: | 5 února 2020

Akční potenciál izolovaného sedacího nervu. Tímto tématem se zabývala studie týmu Ö. Coskuna. Na zvířecím modelu byly zkoumány okamžité účinky 30-ti minutové aplikace pulzního magnetického pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou a doložily překvapivé účinky.

Akční potenciál je krátký okamžik, kdy se membránový potenciál buňky rychle zvýší a zase sníží, aby udržel rozdíl napětí mezi vnitřním prostředím buňky a vnějším prostředím při šíření nervového vzruchu. U neuronů jsou akční potenciály známé také jako nervové impulzy.

Maximální rozkmit (amplituda), hyperpolarizační fáze a akční potenciál byly na základě výsledků této studie výrazně nižší u skupiny, která podstoupila pulzní magnetickou terapii.

Použití pulzního magnetického pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT mělo tedy negativní účinek na periferní nerv, jelikož snížilo hodnotu rozkmitu a hyperpolarizační fázi jeho akčního potenciálu.

Jinak řečeno pulzní magnetoterapie výrazně omezuje nervové impulzy sedacího nervu a tím omezuje silnou bolest způsobenou zánětem sedacího nervu.

Zdroj: Coskun, Ö. et al. (2011) Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve. Toxicology And Industrial Health. [Online] 27 (2), 127–132.

Účinky 50 Hz, 1 mT magnetického pole na akční potenciál v izolovaném krysím sedacím nervu / Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20823053

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Ischias (akutní)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x