Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Akční potenciál izolovaného sedacího nervu

Akční potenciál izolovaného sedacího nervu. Tímto tématem se zabývala studie týmu Ö. Coskuna. Na zvířecím modelu byly zkoumány okamžité účinky 30-ti minutové aplikace pulzního magnetického pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou a doložily překvapivé účinky.

Akční potenciál je krátký okamžik, kdy se membránový potenciál buňky rychle zvýší a zase sníží, aby udržel rozdíl napětí mezi vnitřním prostředím buňky a vnějším prostředím při šíření nervového vzruchu. U neuronů jsou akční potenciály známé také jako nervové impulzy.

Maximální rozkmit (amplituda), hyperpolarizační fáze a akční potenciál byly na základě výsledků této studie výrazně nižší u skupiny, která podstoupila pulzní magnetickou terapii.

Použití pulzního magnetického pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 1 mT mělo tedy negativní účinek na periferní nerv, jelikož snížilo hodnotu rozkmitu a hyperpolarizační fázi jeho akčního potenciálu.

Jinak řečeno pulzní magnetoterapie výrazně omezuje nervové impulzy sedacího nervu a tím omezuje silnou bolest způsobenou zánětem sedacího nervu.

Zdroj: Coskun, Ö. et al. (2011) Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve. Toxicology And Industrial Health. [Online] 27 (2), 127–132.

Účinky 50 Hz, 1 mT magnetického pole na akční potenciál v izolovaném krysím sedacím nervu / Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20823053

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.