Bederní radikulopatie u 100 pacientů a opěrkový syndrom u 92 pacientů

Editor: | 5 února 2020

Bederní radikulopatie u 100 pacientů a opěrkový syndrom u 92 pacientů byly tématem studie C. Thuileho a M. Walzla. Všichni byli léčeni pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie za použití frekvence 64 Hz (2 x denně, 2 týdny) a intenzity 0,01 – 0,03 mT.

Pulzní magnetoterapie může být efektivní léčbou nejen akutní, ale i chronické bolesti. Typickým příkladem chronické bolesti je pak útlak nervů z důvodu degenerativních změn páteře. Bolest zad a opěrkový syndrom jsou velmi rozšířené nemoci, které doprovázejí velké finanční výdaje a rozsáhlé lékařské úsilí. Je zapotřebí rychlé úlevy od příznaků, především bolesti.

Ve dvou randomizovaných skupinách v této kontrolované klinické studii byli posuzování buď pacienti s bederní radikulopatií v segmentu páteře L5/S1 (postižení nervového kořene), nebo pacienti s takzvaným opěrkovým syndromem. Označuje se tak možné poranění krční páteře, kdy je hlava při náhlém nárazu vymrštěna do extrémního záklonu.

Jak kontrolní skupiny, tak skupiny, které absolvovaly pulzní magnetoterapii, užívaly protizánětlivé léky a analgetika (diclofenac a tizanidin).

V případě bederní radikulopatie přišla úleva od bolesti a bezbolestné chození u skupiny podstupující pulzní magnetoterapii v průměru do 8,2 dnů, kdežto u kontrolní skupiny tomu bylo v průměru do 11,7 dnů.

U pacientů s opěrkovým syndromem byla bolest měřena na desetistupňové škále.

Bolest hlavy se u skupiny podstupující magnetoterapii v průměru snížila z 4,6 na 2,1 oproti kontrolní skupině, ve které došlo k poklesu z 4,2 na 3,5.

Zároveň se snížila bolest krku z 6,3 na 1,9 u pacientů léčených pulzní magnetoterapií, kdežto u kontrolní skupiny pouze z 5,3 na 4,6.

Nakonec bolest ramen a paží byla u skupiny ovlivněné analgetickými účinky pulzního magnetického pole v průměru snížena z 2,4 na 0,8, avšak u kontrolní skupiny pouze z 2,8 na 2,2.

Výsledky studie dokazují, že pulzní magnetoterapie má značný a statisticky významný potenciál pro utlumení bolesti v případech bederní radikulopatie i opěrkového syndromu.

Zdroj: Thuile, C. & Walzl, M. (2002) Evaluation of electromagnetic fields in the treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome. NeuroRehabilitation. 17 (1), 63

Ohodnocení elektromagnetických polí při léčbě bolesti u pacientů s bederní radikulopatií nebo opěrkovým syndromem / Evaluation of electromagnetic fields in treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12016348

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Útlak nervů (chronický)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x