Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Hojivé účinky u bércových vředů

Hojivé účinky u bércových vředů pomocí nízkofrekvenčního pulzního elektromagnetického pole byly na 44 pacientech testovány v dvojitě zaslepené studii (Ieran et al., 1990) a výsledky publikovány v Journal of Orthopaedic Research.

Po dobu 90 dnů polovina pacientů absolvovala pulzní magnetoterapii a zbylých 22 pacientů posloužilo jako kontrolní skupina. Dlouhodobější účinky pulzního elektromagnetického pole byly po skončení terapie posuzovány při dalších kontrolách, které se konaly ještě po dobu jednoho roku.

Úspěšnost hojení byla mnohem větší ve skupině, která absolvovala pulzní magnetoterapii. Zároveň se u těchto pacientů nezhoršily žádné vředy a pouze u 25% z nich vřed znovu vznikl v dalším období.

Zato u kontrolní skupiny byla celá polovina pacientů, u kterých se vřed znovu objevil, a u čtyř z nich se dokonce stav během prvních 90ti dnů zhoršil.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tedy nejen že urychluje hojení bércových vředů, ale její pozitivní účinky zároveň přetrvávají i dlouho po jejím skončení. Je proto vhodná i jako dodatečná léčba pro pacienty s bércovými vředy.

Zdroj: Ieran, M. et al. (1990) Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. Journal Of Orthopaedic Research:Official Publication Of The Orthopaedic Research Society. 8 (2), 276–282.

Účinek nízkofrekvenčních pulzních elektromagnetických polí na bércové vředy u lidí: dvojitě zaslepená studie / Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2303961

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.