Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Léčba artritidy pomocí protizánětlivých účinků pulzní magnetoterapie

Léčba artritidy pomocí protizánětlivých účinků pulzní magnetoterapie o frekvenci 5 Hz a intenzitě 4 µT byla odzkoušena vědeckým týmem R. Selvama (2007) a její výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Life Sciences.

Před započetím pulzní magnetoterapie zaznamenala tato studie u chronické fáze artritidy  zvýšenou hladinu peroxidů lipidu a sníženou ochranu organismu díky vyplýtvaným antioxidačním enzymům. Zvýšená hladina peroxidů lipidu ukazuje, že dochází k poškození buněk volnými radikály a konečné produkty mohou být mutagenní a karcinogenní.

Bližší zkoumání odhalilo, že pumpování vápenatých iontů přes plazmatickou membránu bylo potlačeno, zatímco hladina mezibuněčných vápenatých iontů byla zvýšena. Nedocházelo tedy k přenosu vápenatých iontů do buněk.

Po aplikaci nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole došlo ke stabilizaci plazmatických membrán buňek.

Díky protizánětlivým účinkům pulzní magnetoterapie došlo k obnově pumpování vápenatých iontů do buněk přes plazmatickou membránu a zároveň ke snížení hladiny mezibuněčných vápenatých iontů.

Pulzní magnetoterapie tedy svým protizánětlivým efektem napravuje všechny zde popsané škody, které artritida v organizmu způsobuje, a je tak vhodná pro léčbu revmatoidní artritidy.

Zdroj: Selvam, R. et al. (2007) Low frequency and low intensity pulsed electromagnetic field exerts its antiinflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity. Life Sciences. 802403–2410.

Nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické pole o nízké intenzitě uplatňuje svůj protizánětlivý účinek prostřednictvím obnovy aktivity kalciové ATPázové pumpy plazmatické membrány / Low frequency and low intensity pulsead electromagnetic field exerts its antiinflammatory effect through restoration of plasma membrane calcium ATPase activity
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537462

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.