Léčba chronických bércových vředů

Editor: | 5 února 2020

Léčba chronických bércových vředů za pomoci přenosného zařízení pulzní magnetoterapie u 31 pacientů byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované paralelní studii (Stiller et al., 1992). Výsledky byly publikovány v British Journal of Dermatology.

Po dobu 8 týdnů používali pacienti přenosné zařízení pulzní magnetoterapie doma 3 hodiny denně.

Studie porovnávala před zahájením, následně po 4 týdnech terapie a nakonec po 8 týdnech rozšíření poranění, hloubku vředu, ale také míru bolesti.

V kontrolní skupině se nezhojil žádný vřed a naopak u 54% pacientů došlo ke zhoršení.

Naproti tomu ve skupině, která aplikovala pulzní magnetoterapii došlo k úplnému zhojení nebo výraznému zlepšení u 50% pacientů a zároveň u žádného pacienta nedošlo ke zhoršení stavu. Navíc došlo k výraznému zmenšení hloubky poranění a zmírnění bolesti.

Výsledky této studie tedy prokázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie značně urychluje a zlepšuje hojení bércových vředů a zároveň zmírňuje související bolesti.

Zdroj: Stiller, M. J. et al. (1992) A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: A double-blind, placebo-controlled clinical trial. British Journal of Dermatology. [Online] 127 (2), 147–154.

Přenosné zařízení vydávající pulzní elektromagnetické pole (PEMF) zlepšuje hojení neustupujících bércových vředů: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie / A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: A double-blind, placebo-controlled clinical trial
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1390143

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bércový vřed

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x