Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Možnost léčby krční osteoartritidy

Možnost léčby krční osteoartritidy pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o frekvencích 0,1-64 Hz a intenzitě 40 µT byla předmětem randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie výzkumného týmu S. T. Sutbeyaza (2006).

Vědecký tým se zaměřil na ovlivnění bolesti, zlepšení rozsahu pohybu a na funkční stav krční páteře u 34 pacientů. Pulzní magnetoterapie byla aplikována na celé tělo pomocí matrace.

Celkem 18 náhodně vybraných pacientů podstoupilo skutečnou léčbu, a to s 30-ti minutovými aplikacemi dvakrát denně po dobu tří týdnů.

Ostatní pacienti posloužili pro srovnání v kontrolní skupině, ve které byla použita pouze napodobenina přístroje pulzní magnetoterapie.

Po absolvování léčby bylo u aktivní skupiny zaznamenáno výrazné zmírnění bolesti. Oproti tomu v placebo skupině nedošlo k žádné změně. Podobné pozitivní účinky pulzního magnetického pole byly zaznamenány i u ostatních vyhodnocovacích ukazatelů.

Nejenže pulzní magnetoterapie výrazně zmírňuje bolest pacientům trpících krční osteoartritidou, ale také u nich zlepšuje rozsah pohybu krční páteře. Je proto i touto studií označena za vhodnou doplňkovou léčbu.

Zdroj: Sutbeyaz, S. T. et al. (2006) The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of cervical osteoarthritis: a randomized, double-blind, sham-controlled trial. Rheumatology International. 26 (4), 320–324.

Účinek pulzních elektromagnetických polí při léčbě krční osteoartritidy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie / The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of cervical osteoarthritis: a randomized, double-blind, sham-controlled trial
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986086
 Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.