Možnost léčby osteoartritidy kolene

Editor: | 5 února 2020

Možnost léčby osteoartritidy kolene i nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem o frekvenci 1,5 Hz a intenzitě 30 mT testoval na 70 pacientech rumunský tým I. Moldavana ve své randomizované a placebem kontrolované studii (2012).

Hlavním cílem bylo zjistit, zda-li bude mít pulzní magnetoterapie nějaké výraznější účinky, než ultrazvuková terapie a termoterapie s peloidním obkladem.

Po desetidenní léčbě, kdy byla pulzní magnetoterapie aplikována 15 minut denně pouze 35 pacientům v experimentální skupině, zaznamenalo všech 70 pacientů zlepšení.

Pacienti s ranou či středně pokročilou osteoartritidou kolene, kteří podstoupili pulzní magnetoterapii, však svými výsledky potvrdily mnohem větší analgetický efekt pulzního magnetického pole.

Pulzní magnetoterapie je tedy vhodnou dodatečnou léčbou osteoartritidy kolene díky svým výraznějším analgetickým účinkům, které více přispívají k fyzickému zdraví pacienta.

Zdroj: Moldovan, I. et al. (2012) The effects of focused pulsed electromagnetic field therapy in patients with knee osteoarthritis. A randomised, placebo-controlled study. Efectele terapiei cu câmp magnetic pulsatil focalizat la pacienţii cu gonartroză, un studiu randomizat, controlat prin placebo. 13 (2), 91–95.

Účinky pulzní magnetoterapie u pacientů s osteoartritidou kolene: randomizovaná, placebem kontrolovaná studie / The effects of focused pulsed electromagnetic field therapy in patients with knee osteoarthritis. A randomised, placebo-controlled study
 http://pm3.ro/pdf/48/PM3_Nr.2%2848%29_2012m.pdf 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Artritidy kloubů

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x