Neurologické zpracování bolesti v mozku

Editor: | 5 února 2020

Neurologické zpracování bolesti v mozku ověřovala studie J. A. Robertsona a jeho týmu na 31 pacientech. Vědecký tým aplikoval pulzní magnetická pole o frekvencích 9, 5, 3 a 1 Hz.

Výsledky této studie prokázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje zpracování akutní termální bolesti, kterou experimentálně vyvolávali u sledovaných osob. Na snímcích hippokampu, přední cingulární kůry a ipsilaterální inzuly (oblasti spojované s vnímáním bolesti), pořízených před a po absolvování pulzní magnetoterapie byly zjištěny významné rozdíly.

Díky funkční magnetické rezonanci bylo možné pozorovat neuromodulaci v mozku, kterou vyvolává nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. Tato pozorování tak mohla potvrdit hypotézu vědeckého týmu J. A. Robertsona, že snížení vnímání bolesti pomocí pulzní magnetoterapie nezávisí na orientačních a naváděcích mechanizmech mozku (jak se doposud předpokládalo), ale na centrálních strukturách mozku.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Low-frequency pulsed electromagnetic field exposure can alter neuroprocessing in humans. Journal of the Royal Society Interface. [Online] 7 (44), 467–473.

Vystavení nízkofrekvenčnímu pulznímu elektromagnetickému poli dokáže u lidí pozměnit nervové zpracování / Low-frequency Pulsed Electromagnetic Field Exposure Can Alter Neuroprocessing in Humans
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842792/

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bolestivé stavy

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x