Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Neurologické zpracování bolesti v mozku

Neurologické zpracování bolesti v mozku ověřovala studie J. A. Robertsona a jeho týmu na 31 pacientech. Vědecký tým aplikoval pulzní magnetická pole o frekvencích 9, 5, 3 a 1 Hz.

Výsledky této studie prokázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje zpracování akutní termální bolesti, kterou experimentálně vyvolávali u sledovaných osob. Na snímcích hippokampu, přední cingulární kůry a ipsilaterální inzuly (oblasti spojované s vnímáním bolesti), pořízených před a po absolvování pulzní magnetoterapie byly zjištěny významné rozdíly.

Díky funkční magnetické rezonanci bylo možné pozorovat neuromodulaci v mozku, kterou vyvolává nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. Tato pozorování tak mohla potvrdit hypotézu vědeckého týmu J. A. Robertsona, že snížení vnímání bolesti pomocí pulzní magnetoterapie nezávisí na orientačních a naváděcích mechanizmech mozku (jak se doposud předpokládalo), ale na centrálních strukturách mozku.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Low-frequency pulsed electromagnetic field exposure can alter neuroprocessing in humans. Journal of the Royal Society Interface. [Online] 7 (44), 467–473.

Vystavení nízkofrekvenčnímu pulznímu elektromagnetickému poli dokáže u lidí pozměnit nervové zpracování / Low-frequency Pulsed Electromagnetic Field Exposure Can Alter Neuroprocessing in Humans
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842792/

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.