Ochrana chrupavky při léčbě osteoartritidy v kolenních kloubech

Editor: | 5 února 2020

Ochrana chrupavky při léčbě osteoartritidy v kolenních kloubech pomocí pulzní magnetoterapie byla prokázána již v dřívějších studiích. Vědecký tým M. Finiho (2008) se však v této problematice posunul o krok dále a na zvířecím modelu zkoumal, zda-li tato terapie prokáže podobné účinky u případů v pokročilejším stádiu.

V této studii, která se danou otázkou zabývala, stimulace pulzním magnetickým polem výrazně zpomalila progresy lézí ve všech zkoumaných oblastech kolene.

Stimulace pulzním magnetickým polem způsobila zvýšenou funkci A2A a A3 adenosinových receptorů a tím pádem větší protizánětlivé působení. V cévním systému navíc tyto receptory rozšiřují cévy a dopomáhají tak k lepší cirkulaci krve.

Tato studie tedy prokázala, že i v případě rozsáhlých lézí v kolenních kloubech je pulzní magnetoterapie prokazatelně účinná a výrazně zpomaluje šíření osteoartritidy.

Zdroj: Fini, M. et al. (2008) Effect of pulsed electromagnetic field stimulation on knee cartilage, subchondral and epyphiseal trabecular bone of aged Dunkin Hartley guinea pigs. Biomedicine & Pharmacotherapy, 62(10), 709-715.

Účinky stimulace pulzním elektromagnetickým polem na kolenní chrupavku, subchondrální kost a epifýzu trabekulární kosti odrostlých morčat Dunkin-Hartley / Effects of pulsed electromagnetic field stimulation on knee cartilage, subchondral and epiphyseal trabecular bone of aged Dunkin Hartley guinea pigs
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459652

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Artrózy kloubů

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x