Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Optimalizace léčby kloubů postižených revmatoidní artritidou

Optimalizace léčby kloubů postižených revmatoidní artritidou byla předmětem systematické studie výzkumného týmu V. Kumara (2005). Na zvířecím modelu byly porovnávány účinky různě nastavených pulzních magnetických polí.

Díky faktoriálnímu uspořádání (každý s každým) byla tato studie schopna určit nejoptimálnější kombinaci frekvence, intenzity a délky trvání léčby u sinusových vln pulzního magnetického pole.

Pulzní magnetoterapie s parametry 5 Hz a 4 µT a délkou trvání 90 minut se ukázala jako nejúčinnější pro zmenšení otoku a zpomalení rozkladu okolní tkáně snížením aktivity lysosomálních enzymů.

Se zvýšenou aktivitou lysosomů většinou dochází k větší degradaci některých bílkovin. Konkrétně u revmatoidní artritidy a dalších chronicky zánětlivých nemocí se tak mohou lysosomální enzymy dostat do mimobuněčného prostoru a rozkládat tak okolní tkáně.

Snížení otékání měkkých tkání v této studii potvrdilo radiologické vyšetření. Výsledky histologického vyšetření dále potvrdily pokles zánětlivých buněk a o proti tomu zmnožení a zvětšení objemu buněk uvnitř kloubu (hyperplazii a hypertrofii buněk obklopující synoviální membránu).

Pulzní magnetoterapie má podle studie stabilizační účinek na tkáň vystélající vnitřek kloubu a je tak vhodnou léčbou pro pacienty, jejichž klouby jsou postižené revmatoidní artritidou.

Zdroj: Kumar, V. et al. (2005) Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats. Bioelectromagnetics, 26(6), 431-439.

Optimalizace pulzní magnetoterapie pro zvládání artritidy u krys / Optimization of pulsed electromagnetic field therapy for management of arthritis in rats 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15887257 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.