Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Ovlivnění růstu a obnovy cév

Ovlivnění růstu a obnovy cév nízkofrekvenčním magnetickým polem o frekvenci 15 Hz a intenzitě 1,2 mT ověřoval ve své studii vědecký tým O. M. Teppera (2004). Zaměřil se především na proces tvorby nových krevních kapilár.

Tento proces, jinak nazývaný angiogeneze, je především kritický pro úspěšné zhojení různých tkání. Jak prokázala data této studie, právě nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie  proces angiogeneze výrazně podporuje. Konkrétně se tak dějě působením na uvolňování fibroblastového růstového faktoru 2 (FGF-2) a do menší míry také i vlivem na další vaskulární růstové faktory.

Z výsledků vyplývá, že pulzní magnetické pole usnadňuje hojení posílením vzájemného vztahu mezi tvorbou, vývojem a obnovou kostí (osteogenezí) a růstem krevních cév, což rozšiřuje možnost aplikací pulzní magnetoterapie na léčbu ischemických chorob.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při této studii svým působením trojnásobně zlepšila růst tkáně (proliferaci) a sedminásobně zvýšila cirkulaci krve.

Zdroj: Tepper, O. M. et al. (2004) Electromagnetic fields increase in vitro and in vivo angiogenesis through endothelial release of FGF-2. FASEB Journal. 18 (11), 1231–1233.

Elektromagnetická pole zlepšují angiogenezi in vitro i in vivo skrze endoteliální uvolňování FGF-2 / Electromagnetic fields increase in vitro and in vivo angiogenesis through endothelial release of FGF-2
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15208265
 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.