Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Podpora hojení diabetických vředů

Podporu hojení diabetických vředů ověřovala studie publikovaná v roce 2015 (Kwan et al.). Nehojící se vředy kromě toho, že jsou primárním důvodem k amputaci dolní končetiny, mají často za následek velkou úmrtnost diabetických pacientů.

Během analýzy výsledků bylo prokázáno zvýšení rychlosti toku krve v kožních kapilárách o 28% u skupiny, která podstoupila pulzní magnetoterapii. Tyto kapiláry se navíc rozšířily o 14%.

V kontrolní skupině (bez aplikací pulzního pole) ke zvýšení rychlosti toku krve ani rozšíření kapilár vůbec nedošlo.

Při této randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii se tedy znovu potvrdilo, že léčba pomocí pulzní magnetoterapie dokáže výrazně zlepšit mikrocirkulaci a zrychlit hojení vředů u diabetických pacientů.

Zdroj: Kwan, R. L.-C. et al. (2015) Pulsed electromagnetic field therapy promotes healing and microcirculation of chronic diabetic foot ulcers. Advances in Skin and Wound Care. [Online] 28 (5), 212–219.

Pulzní elektromagnetická terapie podporuje hojení a mikrocirkulaci chronických diabetických vředů na nohou / Pulsed electromagnetic field therapy promotes healing and microcirculation of chronic diabetic foot ulcers

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882659

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.