Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Podpora hojení zlomenin dlouhých kostí

Podpora hojení zlomenin dlouhých kostí pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie byla ověřována na 58 pacientech a výzkumný tým (Hong-fei et al., 2013) publikoval své výsledky ve vědeckém časopise BMC Musculoskeletal Disorders.

Vzhledem k tomu, že nehojící se zlomeniny a zlomeniny s prodlouženým hojením představují stále velký problém u dlouhých kostí, zaměřila se tato randomizovaná a placebem kontrolovaná studie na pokus o zlepšení systému léčby těchto zlomenin.

Všichni pacienti, kteří trpěli 16-ti týdenním až 6-ti měsíčním prodlouženým hojením zlomeniny dlouhé kosti, byli náhodně rozděleni do aktivní a kontrolní skupiny. Pacienti v aktivní skupině absolvovali aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a pacienti v kontrolní skupině byli vystaveni nulovým aplikacím pomocí imitace magnetoterapeutického zařízení. Obě skupiny započaly ve stejnou dobu denní osmihodinovou aplikací.

Podle výsledků dosáhla léčba pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie úspěšnosti 77,4%. Oproti tomu v kontrolní skupině byla úspěšnost zhojení zlomenin pouhých 48.1%.

Vlivem pulzního magnetického pole došlo také k větší míře srůstu zlomenin. Zároveň bylo patrné, že pokud se po zlomení kosti pulzní magnetoterapie aplikuje dříve, tak bývá doba zhojení kratší, což potvrzuje, že tato léčba podporuje hojení zlomenin.

Zdroj: Hong-fei, S., et al. (2013). Early application of pulsed electromagnetic field in the treatment of postoperative delayed union of long-bone fractures: a prospective randomized controlled study. BMC Musculoskeletal Disorders, 14(1), 1-7.

Včasná aplikace pulzní magnetoterapie při pooperační léčbě zlomenin dlouhých kostí s prodlouženým hojením: prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie / Early application of pulsed electromagnetic field in the treatment of postoperative delayed union of long-bone fractures: a prospective randomized controlled study 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331333 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.