Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Porovnání různých postupů léčby syndromu karpálního tunelu

Porovnání různých postupů léčby syndromu karpálního tunelu provedl v roce 2016 na skupině 40 egyptských žen tým D. M. Kamelové. Účinky pulzního magnetického pole o frekvenci 50 Hz a intenzitě 8 mT také představovaly jednu z testovaných možností léčby. 

Všech 40 žen s idiopatickým syndromem karpálního tunelu bylo v této randomizované dvojitě zaslepené studii rozděleno do dvou skupin. Ta první podstoupila pulzní magnetoterapii doprovázenou cvičením nervů a šlach postiženého zápěstí třikrát týdně po dobu čtyř týdnů. Druhá skupina byla léčena terapeutickým pulzním ultrazvukem za pomoci stejného cvičení zápěstí.

Úroveň bolesti, funkčnost a síla ruky, senzorická a distální motorická latence a rychlost vedení v mediánovém nervu byly vyhodnoceny před i po léčbě. Významný pokles bolesti a senzorické i distální motorické latence byly zaznamenány u obou skupin stejně tak jako velký nárůst rychlosti vedení v mediánovém nervu a zlepšení stisku ruky. Celkově však skupina léčená pulzní magnetoterapií dosáhla mnohem lepších výsledků.

Výsledky tedy naznačují, že při léčbě syndromu karpálního tunelu lze docílit významné úlevy od bolesti a zlepšení funkčnosti zápěstí i celé ruky pozitivním působením na mediánový nerv, a to jak pomocí pulzní magnetoterapie, tak působením pulzního ultrazvuku. Větší účinnost však může být očekávána od účinků pulzního magnetického pole.

Zdroj: Kamel, D. M., Hamed, N. S., Abdel Raoof, N. A., & Tantawy, S. A. (2017) Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population. Journal of Advanced Research, 8(1), 45–53.

Pulzní magnetické pole versus ultrazvuk v léčbě syndromu postnatálního karpálního tunelu: Randomizovaná kontrolovaná studie u populace egyptských žen / Pulsed magnetic field versus ultrasound in the treatment of postnatal carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial in the women of an Egyptian population

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5144749/  

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní terapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.