Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Porovnání účinků léčby bolestí páteře mezi epidurální injekcí a pulzní magnetoterapií

Porovnání účinků léčby bolestí páteře mezi epidurální injekcí a pulzní magnetoterapií bylo provedeno v roce 2018 v klinické studii, jejíž výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise British Medical Journal.

Epidurální injekce jsou jedním z nejběžnějších nechirurgických zákroků při léčbě chronické bolesti zad. Jsou používány k léčbě lumbální spinální stenózy, axiální bolesti páteře a radikulární bolesti způsobené vyhřezlými ploténkami. Pulzní elektromagnetická terapie oproti tomu poskytuje neinvazivní a bezpečnou metodu pro léčbu místa poranění, zdroje bolesti a zánětu. Otázkou tedy bylo, zda se působení pulzních magnetických polí svými účinky dokáže vyrovnat zmíněné nechirurgické, avšak invazivní, léčbě.

Do této studii bylo tedy vybráno šedesát pacientů s chronickou diskogenní bolestí dolní části zad. Vyloučeni byli pacienti s jinými příčinami bolesti zad. Jedna polovina byla léčena kaudální epidurální injekcí dvakrát týdně a druhá pulzní magnetoterapií denně po dobu čtyř týdnů. Všichni pacienti byli hodnoceni klinicky i z hlediska funkčnosti na konci léčby a 6 měsíců po ukončení léčby.

V obou skupinách došlo k významnému zmírnění bolesti hned po ukončení terapií. Stejně tak bylo zaznamenáno výrazné zlepšení funkčnosti zad v průměru u všech pacientů. Výsledky v konečném vyhodnocení neukázaly žádný velký rozdíl mezi skupinami a tedy i léčebnými metodami. Zmírnění bolesti u pacientů léčených pulzní magnetoterapií však bylo v průměru o mírně lepší 6 měsíců od ukončení terapie.

Ze závěrů tedy vyplývá, že nechirurgický zákrok epidurální injekcí kortikosteroidů je při léčbě chronických obtíží páteře stejně účinný při zmírňování bolesti a zlepšování funkčnosti zad jako aplikace pulzního magnetického pole.

Zdroj: Tabra, S., ElSergany, M., Mowafy, M., et al. (2018). Evaluation of the effectiveness of ultrasound guided epidural corticosteroid injection and pulsed electromagnetic field stimulation in chronic low back pain. Annals of the Rheumatic Diseases, 77, 473-474. 

Vyhodnocení účinnosti pod ultrazvukem zavedené epidurální injekce kortikosteroidů a stimulace pulzním elektromagnetickým polem u chronické bolesti zad / Evaluation of the effectiveness of ultrasound guided epidural corticosteroid injection and pulsed electromagnetic field stimulation in chronic low back pain

https://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/473.3

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.