Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Postižení nervového kořene útlakem meziobratlového disku

Postižení nervového kořene útlakem meziobratlového disku je další z mnoha příčin způsobujících chronickou bolest páteře. U celkem šedesáti pacientů byla proto zkoumána i účinnost pulzní magnetoterapie při konzervativní léčbě diskogenické bederní radikulopatie a hodnocená oproti kontrolní skupině pacientů bez aplikací pulzní magnetoterapie. Výsledky obou skupin byly porovnány před začátkem a po skončení terapie.

Studie poukázala na to, že pulzní magnetoterapie také pravděpodobně na základě zlepšených závěrečných parametrů SSEP snižuje útlak nervových kořenů.

SSEP je neurologické vyšetření somatosenzorických evokovaných potenciálů, při kterém dochází k elektrické stimulaci periferního nervu a mapuje se vedení signálu do korové projekční oblasti. Jinými slovy se vyšetřuje funkce somatosenzorické dráhy, a to podrážděním nervu a následným pozorováním reakce a celkového vedení signálu.

Po aplikacích pulzního magnetického pole o frekvenci 7 Hz a intenzitě 0,5 – 1,5 mT vždy 20 minut denně po dobu tří týdnů došlo ke snížení útlaku nervových kořenů a pacienti pocítili výraznou úlevu od bolesti a zmenšení jejího rozsahu.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se osvědčila jako velice účinná při konzervativní léčbě bederní radikulopatie způsobené výhřezem meziobratlového disku.

Zdroj: Omar, A. S. et al. (2012) Evaluation of pulsed electromagnetic field therapy in the management of patients with discogenic lumbar radiculopathy. International Journal of Rheumatic Diseases. [Online] 15 (5), e101–e108.

Ohodnocení pulzní magnetické terapie při léčení pacientů s diskogenickou bederní radikulopatií / Evaluation of pulsed electromagnetic field therapy in the management of patients with discogenic lumbar radiculopathy

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23083041

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.