Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Průkazné výsledky v klinické plastické chirurgii

Počáteční vývoj pulzní magnetoterapie a její využití v klinické plastické chirurgii brzdil v průběhu minulého století nedostatek vědecky odvozených a na důkazech založených poznatků o mechanismech působení. Proto se lékaři vedeni doktorem Strauchem rozhodli zpracovat přehled ověřených vědeckých průlomů na poli pulzní magnetické terapie a shrnout principy jejího působení tak, aby ostatním poskytli pevné základy pro optimální využití v praxi.

Dostupné biologické a klinické studie přezkoumávající mechanismy působení terapie tak byly celkově zhodnoceny. Za pomoci případových ilustrací byl nakonec proveden komplexní výklad o klinickém využití pulzního magnetického pole v plastické chirurgii.

Pulzní magnetoterapie v rámci tohoto výzkumu úspěšně zvládla pooperační bolesti a otoky, léčbu chronických ran a celkově usnadnila vasodilataci a angiogenezi, tedy rozšíření a novotvorbu cév. Autoři zase dokázali na základě těchto výsledků a s oporou ve vědeckých důkazech přijít s přesným popsáním souvisejících mechanizmů působení.

Plastičtí chirurgové i pacienti se nyní mohou bez zaváhání opřít o ověřený a účinný nástroj pro doplňkové, neinvazivní, nefarmakologické zvládání pooperačních bolestí a otoků v podobě pulzní magnetické terapie, která navíc neprokazuje žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Zdroj: Strauch B, Herman C, Dabb R, et al. (2009) Evidence-based use of pulsed electromagnetic field therapy in clinical plastic surgery. Aesthetic Surgery Journal, 29, 135-143.

Použití pulzní elektromagnetické terapie v klinické plastické chirurgii na základě předešlých důkazů / Evidence-based use of pulsed electromagnetic field therapy in clinical plastic surgery

https://academic.oup.com/asj/article-lookup/doi/10.1016/j.asj.2009.02.001

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní terapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.