Působení na mechanismy novotvorby cév

Editor: | 5 února 2020

Působení na mechanismy novotvorby cév po aplikací nízkofrekvenčního pulzního elektromagnetického pole o frekvenci 30 Hz a intenzitě 5 mT. Tyto mechanismy a působení na zvířecím modelu byly důkladně popsány ve studii (Li et al.) publikované v roce 2015.

Tato studie nejen zjišťovala, zda pulzní magnetoterapie podpoří novotvorbu cév, ale také dále blíže studovala související zásadní buněčné a molekulární mechanismy.

Po dvou týdnech každodeních aplikací došlo díky působení pulzního elektromagnetického pole ke zvýšení hladin vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a endoteliální syntézy oxidu dusnatého (eNOS), což mělo za následek celkové zlepšení tvorby nových krevních kapilár (angiogeneze).

Výsledky studie jasně demonstrovaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie výrazně urychluje hojení, zmírňuje rozšíření odumřelých tkání (gangrén) a zlepšuje novotvorbu cév (neovaskularizaci).

Pulzní magnetoterapie je tedy vhodná k léčbě kritické ischemie končetin.

Zdroj: Li, R.-L. et al. (2015) Pulsed electromagnetic field improves postnatal neovascularization in response to hindlimb ischemia. American Journal of Translational Research. 7 (3), 430–444.

Pulzní elektromagnetické pole zlepšuje postnatální neovaskularizaci v reakci na ischemii zadních končetin / Pulsed electromagnetic field improves postnatal neovascularization in response to hindlimb ischemia
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26045885

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Ischemická choroba končetin (Ischémie)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x