Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Působení pulzní elektromagnetické terapie na různé chronické nespecifické bolesti zad

Působení pulzní elektromagnetické terapie o frekvenci 50 Hz a intenzitě 2 mT na různé chronické nespecifické bolesti zad bylo zhodnoceno oproti jiným konvenčním neinvazivním léčebným metodám v randomizované kontrolované studii na Káhirské univerzitě v roce 2018.  

Pulzní elektromagnetická terapie byla podrobena dalšímu výzkumu z důvodu nedostatku klinických důkazů v této oblasti. Z 50 pacientů byla jedna polovina náhodně zařazena do experimentální skupiny a druhá do kontrolní skupiny. Všichni pacienti se během 4 týdnů podrobili konvenční terapii, avšak pouze u experimentální skupiny byla aplikována funkční pulzní magnetická terapie celkem v 12 sezeních.

Z výsledků vyplynuly výrazné rozdíly mezi oběma skupinami u všech měřených výstupů. U experimentální skupiny podstupující aplikace pulzním magnetickým polem bylo zaznamenáno lepší zmírnění bolesti i větší celková funkčnost zad. Konkrétněji ve srovnání s kontrolní skupinou dosáhli pacienti v experimentální skupině větší ohebnosti páteře.

Ze závěrů této studie tedy vyplývá, že aplikace pulzních magnetických polí představuje díky svým analgetickým a hojivým účinkům jedinečnou alternativní doplňkovou léčbu bolestí v oblasti zad. Přidáním pulzní magnetoterapie ke konvenční fyzikální terapii u pacientů s nespecifickou bolestí zad vede dle autorů k mnohem efektivnějšímu zmírnění bolesti a větší funkčnosti zad, a to i u případů s blíže nespecifikovaným důvodem bolesti páteře.

Zdroj: Elshiwi, A. M., Hamada, H. A., Mosaad, D., Ragab, I. M., Koura, G. M., & Alrawaili, S. M. (2018). Effect of pulsed electromagnetic field on nonspecific low back pain patients: A randomized controlled trial. Brazilian Journal of Physical Therapy.

Účinek pulzního elektromagnetického pole na pacienty s nespecifickými bolestmi zad: randomizovaná kontrolovaná studie / Effect of pulsed electromagnetic field on non-specific low back pain patients: a randomized controlled trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30177406

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.