Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Řešení bolestivých stavů souvisejících s muskuloskeletálními a neurologickými poruchami

Řešení bolestivých stavů souvisejících s muskuloskeletálními a neurologickými poruchami pomocí analgetických účinků neinvazivní terapie periferní magnetickou stimulací bylo znovu klinicky otestováno u skupiny 40 pacientů na Univerzitě Karlově v Praze (2016).

Hlavní roli zde hrály akutní i chronické stavy omezující pohyblivost pacientů vzhledem k míře a nesnesitelnosti bolesti. Pacienti trpící akutními bolestmi podstupovali magnetickou terapii denně, zatímco u chronických stavů tomu tak bylo třikrát týdně. Rozhodujícím faktorem pro výzkumný tým pak byla míra úlevy od bolesti a tedy i zmírnění souvisejících obtíží při vykonávání aktivit každodenního života.

Porovnání stavů pacientů před a po léčbě pulzním magnetickým polem opět přineslo statisticky významný rozdíl. Většina účastníků (87%) potvrdila analgetické působení magnetické stimulace významným zmírněním bolesti. Zlepšení celkové vitality a snadnější vykonávání denních aktivit si pak pochvalovalo více jak 41% pacientů, a to i po tříměsíční kontrole.

Výsledky této studie tedy opět potvrdily přínos a účinnost pulzní magnetické terapie při léčbě bolestivých stavů, ať už v souvislosti s muskuloskeletálními či neurologickými poruchami, včetně těch, které omezují aktivity běžného života. Působením pulzních magnetických polí lze pak docílit trvalé úlevy od bolesti a celkově zlepšení kvality života u pacienta.

Zdroj: Zarkovic, D. and Kazalakova, K. (2016) Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study. International Journal of Physiotherapy, 3(6).

Repetitivní periferní magnetická stimulace jako řešení bolesti v muskuloskeletálních a neurologických poruchách – pilotní studie / Repetitive peripheral magnetic stimulation as pain management solution in musculoskeletal and neurological disorders – a pilot study

https://www.ijphy.org/index.php/journal/article/view/335

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní terapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.