Řešení neústupného syndromu karpálního tunelu

Editor: | 5 února 2020

Řešení neústupného syndromu karpálního tunelu hledal pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o frekvenci 30 Hz a intenzitě 2 mT newyorský výzkumný tým M. I. Weintrauba (2005).

Skřípnutý mediánový nerv v oblasti karpálního tunelu je nejčastější příčinou dotykových a motorických poruch rukou. Za předpokladu, že nízkofrekvenční pulzní magnetické pole dokáže pozitivně ovlivnit neurony v těle, se pokusil výzkumný tým v této studii zmírnit neuropatickou bolest u 35 pacientů trpících chronickým syndromem karpálního tunelu.

Všichni podstoupili devítidenní pulzní magnetoterapii s každodenními aplikací trvající jednu hodinu. Účinnost léčby byla vyhodnocena po skončení terapie a po následujících 30 dnech.

Po skončení terapie se neuropatická bolest u pacientů snížila v průměru o 23% a při kontrolní prohlídce po následujících 30 dnech bylo zaznamenáno dokonce 37% zlepšení. Navíc měla pulzní magnetoterapie ještě výraznější, až 67%, vliv na vitalitu pacientů.

Z výsledků tedy vyplývá, že působením nízkofrekvenčního pulzní magnetoterapie v blízkosti karpálního tunelu dochází k úlevě od neuropatické bolesti u většiny pacientů trpících syndromem karpálního tunelu. Pulzní magnetoterapie je proto vhodnou nefarmakologickou alternativou.

Zdroj: Weintraub, M. I. & Cole, S. P. (2005) Pulsed magnetic field therapy in refractory carpal tunnel syndrome: Electrodiagnostic parameters – pilot study. Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation. 18 (3/4), 79–83.

Pulzní magnetoterapie u neústupného syndromu karpálního tunelu: Elektrodiagnostické parametry – pilotní studie / Pulsed magnetic field therapy in refractory carpal tunnel syndrome: Electrodiagnostic parameters – pilot study 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/pulsed_magnetic_field_therapy_in_refractory_carpal_tunnel_syndrome.pdf 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Karpální tunel

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x