Rozsáhlá analýza účinnosti léčby osteoartritidy kolene

Editor: | 5 února 2020

Rozsáhlá analýza účinosti léčby osteoartritidy kolene pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie byla v roce 2014 (Sit et al.) provedena pečlivým výběrem 9-ti randomizovaných kontrolovaných studiích s celkovým počtem 483 pacientů. Účinky pulzní magnetoterapie byly porovnány nejen s placebem, ale i s účinky vysokofrekvenčních pulzních polí (27 MHz).

Autoři se pro tuto analýzu rozhodli, jelikož osteoartritida je jednou z nejrozšířenějších zdravotních stavů, kterým trpí starší lidé. Dalším důvodem rozhodnutí byl fakt, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie již několikrát prokázala, že dokáže stimulovat růst chrupavky na buněčné úrovni.

Výběr probíhal na principu Oxfordského systému porovnání kvality, z kterého se kvalifikovalo již zmíněných 9 studií. Vybrány byli především na základě kvality jejich metodologického postupu. Důležitými faktory byly také dostatečná různorodost vybraných pacientů a v neposlední řadě předpojatost či míra ovlivněnosti samotných autorů konkrétních studií.

Výsledky všech 483 pacientů, kteří se kvalifikovaly do této analýzy, dokazují významné pozitivní účinky pulzní magnetoterapie – úspěšnost 77%. Zároveň výsledky napovídají, že optimální délka léčby se u každého pacienta liší, a proto by měla být pro ještě nejvyšší účinnost stanovena individuálně.

Tato analýza tedy nevyvratitelně potvrzuje, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie efektivně zlepšuje kvalitu života a fyzické zdraví pacientů trpících osteoartritidou kolene, i když v některých případech nezaručuje zmírnění bolesti.

Z této analýzy dále vyplynulo, že vysokofrekvenční magnetická pole, nevykazují v tomto případě žádný prospěšný účinek.

Zdroj: Sit, R. W. S. et al. (2014) Medical Synopsis: Are pulsed electromagnetic fields effective in managing osteoarthritis of the knee as compared to placebo? Advances in Integrative Medicine. 1153–154.

Lékařské shrnutí: Jsou pulzní elektromagnetická pole efektivní při zvládání osteoartritidy kolene ve srovníní s placebem? / Medical Synopsis: Are pulsed electromagnetic fields effective in managing osteoarthritis of the knee as compared to placebo? 
http://www.aimedjournal.com/article/S2212-9626%2814%2900009-1/fulltext?mobileUi=0 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Artritidy kloubů

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x