Skupina 121 pacientů trpící diabetickou neuropatií

Editor: | 5 února 2020

Skupina 121 pacientů trpící diabetickou neuropatií, byla klinicky zhodnocena po aplikacích pulzní magnetoterapie o frekvenci 10 a 100 Hz. Studii provedl věděcký tým (Musaev et al., 2003).Tato studie byla publikována v časopise Neuroscience and Behavioral Physiology.

Klinické a elektroneuromyografické (ENMG) posouzení bylo provedeno před začátkem a po skončení léčby pulzní magnetoterapií.

Na základě porovnaných výsledků je z této studie patrné, že díky pulzní magnetoterapii celkově dochází k utlumení bolesti, výraznému ústupu klinických příznaků diabetické neuropatie, zlepšení vodivosti periferních nervů a zlepšení vzrušivosti motorických neuronů v míše, které přímo nebo nepřímo ovládají svalstvo.

Výsledky zároveň ukázaly, že nízkofrekvenční pulzní magnetické pole o frekvenci 10 Hz má výrazný terapeutický účinek především na pacienty v raných fázích diabetické neuropatie a na pacienty, kteří trpí diabetem maximálně 10 let.

Zdroj: Musaev, A. V. et al. (2003) The Use of Pulsed Electromagnetic Fields with Complex Modulation in the Treatment of Patients with Diabetic Polyneuropathy. Neuroscience and Behavioral Physiology. [Online] 33 (8), 745–752.

Použití pulzní elektromagnetické terapie s komplexní modulací při léčbě pacientů s diabetickou neuropatií / The use of pulsed electromagnetic fields with complex modulation in the treatment of patients with diabetic polyneuropathy
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14635988

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Polyneuropatie

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x